20.september 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Umelec, ktorý má pevnú vieru a žije životom hodným kresťana, bude konať pod inšpiráciou lásky Božej a uplatní dary, ktoré dostal od Stvoriteľa v službe náboženstva pomocou farieb, rysov alebo zvukov a harmónie. Takto vynaloží všetko úsilie, aby vyjadril a podal pravdy, ktoré pozná a nábožnosť ktorú má, s takou obraznosťou, s takým kúzlom a s takou lahodnosťou, že toto posvätné prevádzanie umenia bude pre neho akoby bohoslužobným a náboženským úkonom, a významne povzbudí ľud, aby vyznával vieru a pestoval nábožnosť.

~Pius XII.~

20.06.2020 - Miron
čítanosť99 reakcie0
(Share 15 0)


Téma: Pole / 4.26.22-24 / Chrániť sa pred smilstvom

Myšlienky... 207/2020

            Človek musí byť veľmi opatrný a múdry v tom, kto sa správa k ostatným členom Kristovho Tela – ku kresťanom. Človek musí skúšať vstúpiť do ich trápenia počas ich duchovnej choroby a zavrhnúť iba tých, ktorí nemajú žiadnu túžbu po uzdravení a môžu infikovať ostatných svojou chorobou.            Je extrémne dôležité ochrániť svoje telo pred smilstvom, ale toto samé nie je dosť pre Bohom milovanú čistotu, skrze ktorú človek môže vidieť Boha. Máme zodpovednosť, ktorej sa nemôžeme vyhnúť, očistiť svoju dušu od nečistých myšlienok, predstáv a pocitov, ako nám to sám Spasiteľ prikázal.            „Tak ako telo,“ povedal svätý Makarius Veľký, „je infikované nečistotou, keď sa spojí s iným telom, tak duša ochorie, keď sa teší a zjednocuje so zlými a bláznivými myšlienkami. Ak niekto takto infikuje svoju dušu i telo, vstupuje tak do spoločenstva so zlým a je hodný trestu. Človek musí ochrániť nielen telo od zrejmého hriechu, ale tiež dušu od nevhodných myšlienok, pretože duša je Kristovou nevestou.“ (Pole, kapitola 26, odstavec 22-24.)            Jeden z Otcov povedal nasledujúce o myšlienkach smilstva, ktoré sú vzbudené v srdci, ale nenaplnené v skutku:            „Sú ako človek, ktorý si obzerá vinohrad a túži z celého srdca jesť hrozno. Napriek tomu nevstúpi do vinohradu, pretože sa bojí, že bude chytený ako zlodej a odsúdený na smrť. Preto iba obchádza dookola a pozerá na vinohrad z každého uhla. Teraz, keď je chytený, nie je odsúdený na smrť, pretože neprekročil plot a ani nevložil hrozno do svojich úst. Predsa bude potrestaný, nakoľko poháňaný túžbou bol prichytený pri akte pozorovania. Podobne ten, kto túži spáchať hriech, ale ho nevykoná, neutrpí smrť, ale každopádne bude potrestaný.“ (The Evergetinos 2, s. 212)            Poučenie svätého Ignáca Briančaninova ako aj slová púštnych Otcov nás však nechcú viesť k pestovaniu čnosti čistoty kvôli strachu z trestu. Pripomínajú realitu toho stavu, ale zároveň vždy pripomínajú hlavná cieľ čistoty – schopnosť vidieť Boha.


25.06.2003 | Čítanosť(995)
Téma: Čistota / Svedectvo
25.06.2003 | Čítanosť(791)
Téma: Čistota
25.06.2003 | Čítanosť(733)
Téma: Čistota
27.06.2003 | Čítanosť(3545)
Duchovný život


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet