15.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Kto chce vidieť Pána Boha z tváre do tváre, ten ho nesmie hľadať na prázdnej oblohe svojho myšlienkového sveta, ale v bratskej láske.

~F. Dostojevskij ~

20.06.2020 - Miron
čítanosť72 reakcie0
(Share 7 0)


Téma: Pole / 4.26.59-60 / Obnova celého človeka

Myšlienky... 222/2020

            Ó vy panici, ktorí ste nikdy neochutnali duchovnú smrť skrze telesný hriech smilstva! Uchovajte svoje panenstvo ako najvzácnejší poklad. Ak žijete správny mníšsky život, spoznáte, čo svätí Otcovia nazývajú duchovnou aktivitou alebo priamym vplyvom Svätého Ducha vo vašich dušiach; aktivita, ktorý prechádza z duše do tela a dáva neodškriepiteľný dôkaz, že naše telá boli stvorené pre duchovné radosti, a že začali cítiť živočíšne potešenia len ako následok pádu a môžu sa vrátiť späť k duchovným potešeniam s pomocou úprimného pokánia.            Toto poznanie prirodzenej náklonnosti tela k duchovným radostiam bolo stratené ľudstvom, ktoré vytrubuje svoju takzvanú múdrosť. Vysmieva sa z tohto vyššieho volania pre telo, akoby to bolo nejaké nové učenie. Nie je nové a nie je čudné! Čítajte diela svätých Otcov! Nájdete tam toto učenie. Ak si neprajete hľadať tam, stále to nájdete vo Svätom písme. Vykúpenie dané človeku Bohom je naplnené nevysloviteľnými, základnými dobrodeniami, ale my, uspokojení plytkým poznaním, volíme si nesiahať po hlbšom poznaní skúsenosti, ktorá vyžaduje ukrižovanie a tak sa pripravujeme o poznanie, ktoré dáva život. Emócie srdca sa premieňajú, keď sa stretnú s duchovnými potešeniami. Takto srdce začína cítiť odpor voči zmyselnosti, rázne bojuje proti jej túžbam a návrhom, a so slzami volá k Bohu o oslobodenie z tohto zajatia. (Pole, kapitola 26, odstavec 59-60.)            Svätý Ignác Briančaninov vysvetľuje dôvod, prečo máme začať boj s telesnými vášňami. Predovšetkým je to hriech, ktorý spôsobuje smrť duše a stratu večnosti. Pridáva však aj druhý dôvod. Je to premena i nášho tela, aby malo účasť na duchovných radostiach. Cesta očisťovania od vášní vedie k transformácií celého človeka, k oslobodeniu od pút padnutej prirodzenosti a skúsenosti stavu, pre ktorý sme boli stvorení. Svätý Ignác Briančaninov nejde do detailov. Odporúča nám čítať diela svätých Otcov, ktorí sa často hovoria o tejto obnove celého človeka Svätým Duchom. Robí to zámerne, pretože toto poznanie sa nám odkrýva vlastnou skúsenosťou, ale každodenné formovanie poučeniami svätých Otcov nás k tomu pomaly privedie a zároveň nás uchráni pred nebezpečenstvom upadnutia do duchovného klamu.


25.06.2003 | Čítanosť(987)
Téma: Čistota / Svedectvo
25.06.2003 | Čítanosť(769)
Téma: Čistota
25.06.2003 | Čítanosť(723)
Téma: Čistota


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet