10.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Nedovoľ, aby sa v tvojom živote tak rozmnožili starosti, že pre ne zabudneš na radosť, ktorú dáva zmŕtvychvstalý Kristus.”

~MATKA TERÉZIA ~

20.06.2020 - Miron
čítanosť13 reakcie0
(Share 1 0)


Téma: Pole / 4.26.63-64 / Zvoľme si svätú čistotu

Myšlienky... 224/2020

            Mnoho svätých Otcov, ktorí žili životom panenstva, nazývali sa pochabými hriešnikmi a cudzoložníkmi. Dokonca ani toto nie je všetko! Niektorí z nich, ktorí boli nespravodlivo odsúdení z telesného hriechu, nepovedali nič na svoje ospravedlnenie, namiesto toho strpeli trest a poníženie, akoby boli skutočne vinnými. Takéto správanie, ak ho povrchne posudzujeme, sa môže zdať veľmi čudným; ale takéto námahy sú veľmi efektívne v nadobúdaní svätej čistoty. Slúžia ako pripomienka asketikovi, že ak by nebol zachránený z padnutej ľudskej prirodzenosti Božou pravicou, bol by bezmocným voči jej požiadavkám. Nemá žiadnu inú možnosť, než sa považovať za cudzoložníka. Jeho čistota je Božím dielom a nie kvalita jeho prirodzenosti alebo výsledok jeho námahy. Dĺžka týchto námah má významný efekt na osvojenie si správnej mienky o sebe. Skutočne, človek môže povedať, že títo svätí pripustili, že sú poškvrnení smilstvom viac, než tí, ktorí žili telesným životom, neustále ponorení do smilstva. Takto svätý Bazil Veľký vyslovil toto o sebe samom: „Nikdy som nepoznal ženu, predsa nie som panicom.“ Aký veľký smútok je v týchto slovách!            Nech bezhraničné Božie milosrdenstvo dá nám prístup k svätej čistote Božích svätých a ich svätej pokore. Amen. (Pole, kapitola 26, odstavec 63-64.)            Na konci kapitoly o čistote svätý Ignác Briančaninov pokračuje v slovách povzbudenia. Poukazuje na príklad svätých, ktorí napriek vynaloženiu veľkej námahy asketického života si boli vedomí, že dar čistoty je dielom Božej milosti. Tento postoj srdca je si ľahko osvojiť ako intelektuálne poznanie. Ale až asketická námaha spôsobuje, že sa stane takým živým a aktívnym, že pritiahne Božiu milosť. Neľakajme sa, keď v tomto zápase budeme každý deň padať. Privedie nás to k pokornému zmýšľaniu o sebe samých. Spoznáme vlastnú slabosť a nutnosť Božieho milosrdenstva.            Boj proti telesným vášňam je krutý a neľútostný. Niekedy je aj veľmi dlhý. Je to však jediná a nevyhnutná cesta k dosiahnutiu čistoty, ktorá umožňuje duši „vidieť Boha“.


25.06.2003 | Čítanosť(961)
Téma: Čistota / Svedectvo
25.06.2003 | Čítanosť(742)
Téma: Čistota
25.06.2003 | Čítanosť(693)
Téma: Čistota


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet