28.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Ak človek posudzuje druhých, je to znamením, že sa ešte nestretol sám so sebou.”


~ANSELM GRÜN~

19.06.2020 - Miron
čítanosť25 reakcie0
(Share 3 0)


Téma: Pole / 4.25.9-12 / Denné pripomenutie

Myšlienky... 180/2020

            Vynikajúci príklad sebaobviňovania môžeme nájsť v Lamentáciách svätého Izaiáša Pustovníka v 20. homílií svätého Izáka Sýrskeho. Svätý Izák, ktorého kniha je predovšetkým určená hesychastom, napísal k tejto homílií tento podtitul: „Táto homília obsahuje nevyhnutné a denné pripomenutia hesychastom v ich celách a každému, kto si praje stať sa pozorným.“            Homília pokračuje:            Istý mních napísal nasledujúce a neustále to mal pred sebou ako pripomienku: V bláznivosti si žil svoj život, ó, hanebný človek, ktorý si hodný každého zla. Aspoň dnes sa drž čistý; keď si všetky ostatné dni prinášal obetu márnomyseľnosti, keď si nevykonal žiadne dobré skutky, keď si sa stal bohatým na zlo. Nepýtaj o tomto svete a o jeho stave, nebuď zvedavý, čo robia iní mnísi, neuvažuj o množstve a kvalite ich asketických námah. Nepodliehaj zbytočným myšlienkam akéhokoľvek druhu. Mysticky si zanechal svet a stal si sa mŕtvym kvôli Kristovi. Neži už viac pre svet, ani pre nič, čo patrí svetu a potom budeš navštívený pokojom a budeš žiť v Kristovi. Buď pripravený prijať akékoľvek odsúdenie, akýkoľvek zármutok, akékoľvek slová hnevu od iných. Prijmi toto všetko s radosťou, pretože istotne si to zaslúžiš! S vďačnosťou a trpezlivosťou nes každú chorobu, bolesť a prenasledovanie démonov, pretože si konal ich vôľu. Odvážne znášaj nedostatok a skúšky, ktoré prirodzene nastávajú. S nádejou v Boha, prekonaj telesné obmedzenia, pretože čoskoro aj tak zhnijú. Prijmi toto všetko s dobrým úmyslom, s nádejou v Boha, neočakávajúc úľavu a útechu od nikoho. Zdvihni k Bohu všetku svoju nádej a vo všetkých pokušeniach súď sa ako ich príčina. Nebuď pokúšaný ničím a neprotireč nikomu, kto ťa uráža, pretože si ochutnal zakázané ovocie a nadobudol si rôzne vášne. S radosťou prijmi tieto ťažkosti, dovoľ im, aby s tebou trochu zatriasli, aby si mohol potom ochutnať nebeskú radosť. Beda ti a tvojej pochabo zapáchajúcej sláve! Svoju dušu, naplnenú všetkými druhmi hriechu, si nechal bez pozornosti a tak nenapomenutú, zatiaľ čo iní ťa odsúdili slovom i myšlienkou. Zanechaj toto jedlo svíň, ktorým si sa doteraz kŕmil. Čo máš sa čo starať do druhých, ty, pomätený?. Nehanbíš sa zjaviť v ich prítomnosti, ty, ktorí si celý svoj život žil v pomätenosti? Ak si pozorný a budeš pamätať na toto všetko, potom možno budeš spasený skrze zásah Boha. Ak nie, tak potom pôjdeš do tmavej krajiny, do príbytkov démonov, ktorých vôľu si nehanebne konal. Buď pozorný! Vydal som ti o tom svedectvo! Ak by Boh spravodlivo poslal ľudí, aby ťa potrestali za všetky súženia a skúšky, ktoré si si predstavoval alebo urobil proti ním, Potom celý svet by musel povstať proti tebe. A tak, od tejto chvíle, prestaň konať ako si konal doteraz a prijmi súženia, ktoré ti boli zaslané.            Toto všetko tento brat si pripomínal každý deň, aby sa uchoval v schopnosti trpezlivo znášať všetky pokušenia a súženia, kedykoľvek by prišli – s vďačnosťou voči Bohu a pre dobro svojej duše. Nech rovnako aj my trpezlivo znášame ťažkosti s vďačnosťou a prijímame dobrodenia skrze milosť nášho človeka milujúceho Boha. (Pole, kapitola 25, odstavec 9-12.)


27.03.2004 | Čítanosť(1530)
Téma: Pokoj / Trpezlivosť
01.03.2006 | Čítanosť(1349)
Téma: Láska / Trpezlivosť


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet