27.október 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Cesta duchovného rastu vyžaduje odvahu, iniciatívu a nezávislosť v myslení i konaní. Slová prorokov a pomocná ruka milosti sú síce naporúdzi, ale cestu musí prejsť každý sám. Žiaden učiteľ nás nemôže doviesť k cieľu na chrbte. Neexistujú žiadne vopred dané recepty. Rituály sú len pomôcky, nie učenie samé. Môžete jesť prírodné jedlo, odriekať pred raňajkami päť zdrávasov, modliť sa čelom k východu alebo západu a chodiť v nedeľu do kostola, ale to vás k cieľu nepriblíži. Žiadne slová a žiadne učenie z vás na tejto ceste nesníme povinnosť samostatne sa rozhodovať, usilovne pracovať a trápiť sa nad svojimi nevyšľapanými cestami, ktoré vedú neopakovateľnou krajinou vášho vlastného života k identifikácii vášho vlastného „ja“ s Bohom.

~M. S. Peck ~

19.06.2020 - Miron
čítanosť91 reakcie0
(Share 10 0)


Téma: Pole / 4.25.20-22 / Sebaobviňovanie a oslava Boha

Myšlienky... 184/2020

            Dobrým príkladom sebaodsúdenia a sebaobvinenia, spojeného s oslavou spravodlivého a veľmi milosrdného Božieho súdu, sú traja hebrejskí mladíci, vrhnutí do rozpálenej pece v babylonskom zajatí:            „Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, a chválitebný a tvoje meno je slávne naveky. Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil, všetky tvoje diela sú pravdivé, tvoje cesty sú priame a všetky tvoje rozsudky spravodlivé. Vykonal si pravdivé súdy vo všetkom, čo si priviedol na nás a na Jeruzalem, sväté mesto našich otcov, veď si to previedol v pravde a spravodlivosti pre naše hriechy. Lebo sme zhrešili a prestúpili zákon, keď sme odpadli od teba a hrešili vo všetkom“ (Dan 3, 26-29).            Svätí mladíci, vrhnutí do rozpálenej pece kvôli vernosti pravému Bohu, nezhoreli, ale boli v nej akoby v studenej izbe. Priznali a vyznali sa z hriechov spolu so svojim národom, ktorý skutočne zavrhol Boha. Kvôli ich láske k blížnym, priložili ich hriechy k svojim. Kvôli ich pokore, títo svätí a spravodliví mladí muži, nechceli byť oddelení od svojich bratov, ktorí boli v otroctve hriechu. Z tohto stavu sebaobvinenia, pokory a lásky k ľuďom, uznania Božieho súdu, priniesli Bohu modlitbu pre spásu. Rovnako oslavujme Božiu prozreteľnosť a vyznajme našu hriešnosť, kedykoľvek sme zasiahnutí nešťastím, či už osobným alebo všeobecným a pre túto oslavu a vyznania modlime sa k Bohu o milosrdenstvo. Sväté písmo svedčí, že Boží otroci, ktorí kráčajú po ceste Božích prikázaní, dostávajú zvláštny zármutok na pomoc ich práci. Ako Spasiteľ sveta sám povedal: „On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia“ (Jn 15, 2). Táto očisťujúca bolesť sa nazýva Božím súdom. Dávid o ňom spieva takto: „Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce“ (Ž 19, 9). „Pouč ma o svojich zámeroch“ (Ž 119, 108). Nech spoznám a pochopím, že všetko horké, čo sa mi prihodí, je kvôli Božej prozreteľnosti a z vôle môjho Boha. Potom spoznám, že „tvoje rozhodnutia mi pomôžu“ (Ž 119, 175) v chorých a nedokonalých pokusoch, ktoré robím, aby som sa zapáčil môjmu Bohu. (Pole, kapitola 25, odstavec 20-22.)


27.03.2004 | Čítanosť(1590)
Téma: Pokoj / Trpezlivosť
01.03.2006 | Čítanosť(1373)
Téma: Láska / Trpezlivosť
12.06.2003 | Čítanosť(2807)
Jn 15, 12-27
04.10.2003 | Čítanosť(2538)
Hriech
06.11.2004 | Čítanosť(996)
Ž 119


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet