26.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Zem neukryla nášho Vykupiteľa, lebo každý hriešnik, ktorý prijíma cenu svojho vykúpenia, vyznáva ju a chváli a zvestuje blížnym, ako môže... Aby teda sviatosť Pánovho umučenia nebola v nás márna, musíme napodobňovať, čo prijímame, a iným hlásať, čo uctievame.

~sv. Gregor Veľký~

19.06.2020 - Miron
čítanosť37 reakcie0
(Share 3 0)


Téma: Pole / 4.25.20-22 / Sebaobviňovanie a oslava Boha

Myšlienky... 184/2020

            Dobrým príkladom sebaodsúdenia a sebaobvinenia, spojeného s oslavou spravodlivého a veľmi milosrdného Božieho súdu, sú traja hebrejskí mladíci, vrhnutí do rozpálenej pece v babylonskom zajatí:            „Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, a chválitebný a tvoje meno je slávne naveky. Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil, všetky tvoje diela sú pravdivé, tvoje cesty sú priame a všetky tvoje rozsudky spravodlivé. Vykonal si pravdivé súdy vo všetkom, čo si priviedol na nás a na Jeruzalem, sväté mesto našich otcov, veď si to previedol v pravde a spravodlivosti pre naše hriechy. Lebo sme zhrešili a prestúpili zákon, keď sme odpadli od teba a hrešili vo všetkom“ (Dan 3, 26-29).            Svätí mladíci, vrhnutí do rozpálenej pece kvôli vernosti pravému Bohu, nezhoreli, ale boli v nej akoby v studenej izbe. Priznali a vyznali sa z hriechov spolu so svojim národom, ktorý skutočne zavrhol Boha. Kvôli ich láske k blížnym, priložili ich hriechy k svojim. Kvôli ich pokore, títo svätí a spravodliví mladí muži, nechceli byť oddelení od svojich bratov, ktorí boli v otroctve hriechu. Z tohto stavu sebaobvinenia, pokory a lásky k ľuďom, uznania Božieho súdu, priniesli Bohu modlitbu pre spásu. Rovnako oslavujme Božiu prozreteľnosť a vyznajme našu hriešnosť, kedykoľvek sme zasiahnutí nešťastím, či už osobným alebo všeobecným a pre túto oslavu a vyznania modlime sa k Bohu o milosrdenstvo. Sväté písmo svedčí, že Boží otroci, ktorí kráčajú po ceste Božích prikázaní, dostávajú zvláštny zármutok na pomoc ich práci. Ako Spasiteľ sveta sám povedal: „On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia“ (Jn 15, 2). Táto očisťujúca bolesť sa nazýva Božím súdom. Dávid o ňom spieva takto: „Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce“ (Ž 19, 9). „Pouč ma o svojich zámeroch“ (Ž 119, 108). Nech spoznám a pochopím, že všetko horké, čo sa mi prihodí, je kvôli Božej prozreteľnosti a z vôle môjho Boha. Potom spoznám, že „tvoje rozhodnutia mi pomôžu“ (Ž 119, 175) v chorých a nedokonalých pokusoch, ktoré robím, aby som sa zapáčil môjmu Bohu. (Pole, kapitola 25, odstavec 20-22.)


27.03.2004 | Čítanosť(1544)
Téma: Pokoj / Trpezlivosť
01.03.2006 | Čítanosť(1355)
Téma: Láska / Trpezlivosť
12.06.2003 | Čítanosť(2744)
Jn 15, 12-27
04.10.2003 | Čítanosť(2513)
Hriech
06.11.2004 | Čítanosť(976)
Ž 119


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet