15.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Všade, kde sa stretávame s rozdelením, rozštiepením, nejednotou, roztržkou, tam je Kristov kríž a v ňom možnosť zjednotenia a zmierenia.

~KLAUS HEMMERLE~

19.06.2020 - Miron
čítanosť53 reakcie0
(Share 13 0)


Téma: Pole / 4.25.33 / Zločinec, ktorý sa stal teológom

Myšlienky... 190/2020

            Blízko Spasiteľa, na dvoch krížoch boli ukrižovaní dvaja zlodeji. Jeden z nich ho urážal sa rúhal sa; druhý vyznal, že si zaslúži utrpenie pre svoje skutky a uznal Pánovo nevinné utrpenie. Ihneď sebaobvinenie otvorilo oči jeho srdca a spoznal presvätého Boha, trpiaceho za ľudstvo. Ani vzdelaní, ani kňazi, ani veľkňazi Židov ho nespoznali, napriek tomu, že škrupulózne študovali každé písmeno Božieho zákona. Zlodej sa stal teológom a pred očami všetkých ľudí, ktorí sa považovali za múdrych a mocných, ktorí sa vysmievali Kristovi, vyznal sa mu, pošliapajúc klamstvo múdrych a mocných svojou svätou vierou. Druhý zlodej bol stiahnutý do pekla váhou svojich hriechov. Zlodej prišiel k pravému poznaniu Boha skrze úprimné sebaobvinenie a bol uvedený do neba skrze vyznanie Vykupiteľovi, niečo, čo je možné pre tých, ktorí sú pokorní. Dvaja zlodeji boli odsúdení pre rovnaký kríž, ale zmýšľali, cítili a hovorili rôznymi spôsobmi, čo viedlo k dvom rôznym osudom. (Pole, kapitola 25, odstavec 33.)            Ak sme mali ťažkosti s prijatím nabádania svätého Ignáca Briančaninova k osvojeniu si sebaobviňovania ako spásonosného asketického prostriedku, tak potom ponúknutie príkladu kajúceho zločinca muselo rozptýliť naše zdráhanie. Nielenže si uvedomujeme silu sebaobviňovania, ale aj jeho mnohoraké ovocie. Chcel by som tu zdôrazniť to, ktoré ostáva zabudnuté pre dar večného života, ktorý bol prisľúbený kajúcemu sa zločincovi. Ide o stav duše, pre ktorý ho svätý Ignác Briančaninov nazýva teológom. V súčasnosti tento titul dávame ľuďom, ktorí vyvinuli úsilie v akademickej oblasti a nadobudli veľké vedomosti v oblasti teológie. Za čias svätých Otcov sa za teológa však považoval asketik, ktorý po očistení srdca a mysle od vášní nadobudol ako dar poznanie zhora a nadobudol mystickú skúsenosť stretnutia s Bohom. Nestal sa teológom pre nadobudnutie mnohých vedomostí, ale pre priame poznanie Boha skrze skúsenosť. Ten ukrižovaný zlodej kvôli svojmu upokoreniu a sebaobvineniu sa otvoril pre pravé poznanie, ktoré mu umožnilo spoznať v Ukrižovanom Spasiteľa sveta. Toto poznanie ostalo skryté pred „múdrymi a mocnými“, ktorí stáli pod krížom.            Sebaobviňovanie rodí pokoru srdca a tá otvára oči duše pre spoznanie duchovných vecí, ktoré sú skryté pyšným a sebavedomým.


27.03.2004 | Čítanosť(1564)
Téma: Pokoj / Trpezlivosť
01.03.2006 | Čítanosť(1361)
Téma: Láska / Trpezlivosť
04.10.2003 | Čítanosť(2522)
Hriech


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet