24.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Chcem sa pevne držať Boha, aby môj život, utrpenie a smrť priniesli večné ovocie.

~ Romano Guardini~

19.06.2020 - Miron
čítanosť50 reakcie0
(Share 6 0)


Téma: Pole / 4.26.3 / Smilstvo tela a srdca

Myšlienky... 196/2020

            Niektorí sú tej mienky, že hriechy spáchané telom sú rovnako vážne a ťažké ako hriechy spáchané mysľou a srdcom. Túto mienku stavajú na slovách Spasiteľa: „Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci“ (Mt 5, 28). Toto však nie je dobré zdôvodnenie. Tieto slová boli povedané na doplnenie starozákonného prikázania a boli povedané tým, ktorí považovali len telesné smilstvo za hriešne, nechápajúc, že „zlé myšlienky“, medzi ktoré môžeme zarátať telesné myšlienky, vychádzajú „zo srdca... Toto poškvrňuje človeka“ (Mt 15, 19-20), oddeľuje ho od Boha a ničí jeho čistotu, ktorá je jediným prostriedkom na videnie Boha. Potešenie z telesných myšlienok a emócií je smilstvom srdca a pošpinením človeka, robiac ho neschopným spoločenstva s Boha, zatiaľ čo smilstvo tela je fundamentálnou zmenou celej ľudskej prirodzenosti, kvôli splynutím s iným telom. Smilstvo tela je úplnou izoláciou od Boha, smrťou a záhubou. Aby sa vyšlo z prvého stavu, človek sa musí stať zdržanlivým, ale opustiť druhý stav vyžaduje vzkriesenie; človek musí sa znovu narodiť skrze pokánie. (Pole, kapitola 26, odstavec 3.)            Svätý Ignác Briančaninov rozlišuje medzi „smilstvom srdca“ a „smilstvom tela“. Týmto oponuje mienke niektorých svätých Otcov, ktorí obidva prípady považovali za vážne nebezpečenstvo pre dušu a preto sa ani neusilovali o ich rozlíšenie. Ak to však svätý Ignác Briančaninov robí, tak tým nezľahčuje stav „smilstva srdca“, ale ho dáva na inú úroveň než hriech tela.            V oboch prípadoch však platí, že ak človek do nich upadne, sú potrebné kroky na uzdravenie duše. V prípade myšlienok je to zdržanlivosť, ktorá spočíva nielen v strážení myšlienok, ale hlavne vo vyhýbaní sa všetkých podnetov, ktoré môžu prebudiť vášeň smilstva. V prípade smilstva tela je to pokánie. Spovedník zvyčajne navrhne túto formu pokánia, ktoré má viesť k uzdraveniu duše.            Vážnosť tejto vášne spočíva v oddelení sa od Boha, stratou vnímania duchovných vecí, neschopnosťou byť v jeho spoločenstve. Mnohí preto oprávnene do súvisu odpad mladých ľudí od viery s hriechmi voči čistote. To je dôvod, prečo asketická literatúra sa vážne venovala tejto oblasti a prinášala nielen varovania, ale i celú škálu prostriedkov na pestovanie čistoty srdca.


25.06.2003 | Čítanosť(978)
Téma: Čistota / Svedectvo
25.06.2003 | Čítanosť(753)
Téma: Čistota
25.06.2003 | Čítanosť(706)
Téma: Čistota
12.06.2003 | Čítanosť(2994)
Mt 15, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2942)
Mt 15, 29-39
12.06.2003 | Čítanosť(2751)
Mt 15, 1-20


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet