27.október 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Pamätaj, že tŕnie, ktoré znášaš z lásky k Bohu, sa raz na ruže premení.

~Sv. Mária Mazzarello~

19.06.2020 - Miron
čítanosť135 reakcie0
(Share 15 0)


Téma: Pole / 4.26.5-7 / Kto to môže pochopiť?

Myšlienky... 198/2020

            V manželskom živote čistota pozostáva z vernosti jeden druhému. Čistota panien a vdov, ktoré sa stali Kristovými nevestami, pozostáva vo vernosti Kristovi. A k nim teraz hovorím  svoje skromné, povzbudzujúce slová pravdy, slová vychádzajúce z učenia Pravdy, od presvätého Božieho slova, opísané presvätými slovami a skúsenosťou svätých Otcov.            Keď Pán zakázal rozvod (ktorý bol povolený Mojžišovým zákonom) a vyhlásil, že tí, ktorí boli zjednotený Bohom nemôžu byť rozdelení ľuďmi, okrem prípadov, kedy oddelenie bolo už spôsobené nevernosťou jedného z partnerov, učeníci sa ho spýtali na čnosť slobodného života. Pán im odpovedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané... Kto to môže pochopiť, nech pochopí“ (Mt 19, 11-12). Ale kto je ten „kto to môže pochopiť“? Aké znaky nám môžu poukázať na schopnosť žiť život celibátu? Odpoveď nachádzame v slovách svätých Otcov:            „Tá schopnosť je daná tým, ktorí o ňu prosia Boha s úprimným srdcom,“ povedal svätý Teofilakt Bulharský. „Pán povedal, proste a dostanete. Lebo každý, kto prosí, dostane.“ (Pole, kapitola 26, odstavec 5-7.)            Svätý Ignác Briančaninov hovorí, že každý je povolaný usilovať o dosiahnutie čistoty. Zvlášť oslovuje tých, ktorí žijú v celibáte. Odpovedá na pochybnosti, ktoré môžu povstať v ich srdciach, či sú skutočne povolaní k tomuto životu a či sú schopní ho aj naplniť.            Na odpoveď použil slová svätého Teofilakta, ktorý dal jednoznačnú odpoveď. Pripomenul mi nášho špirituála, keď nám počas prvého príhovoru po vstupe do seminára povedal: „Sú medzi vami aj takí, ktorí nemajú povolanie ku kňazstvu. Ale máte päť rokov na to, aby ste si ho vymodlili.“            Musíme si uvedomiť, že o čnostiach a zvlášť o čnosti čistoty, nemôžeme uvažovať svetským spôsobom, ani sa pozerať na svoju limitovanú silu. Rast v čnostiach je vždy spoluprácou medzi ľudskou vôľou a úsilím a pôsobením Božej milosti.


25.06.2003 | Čítanosť(999)
Téma: Čistota / Svedectvo
25.06.2003 | Čítanosť(792)
Téma: Čistota
25.06.2003 | Čítanosť(734)
Téma: Čistota
12.06.2003 | Čítanosť(4358)
Mt 19, 16-26
12.06.2003 | Čítanosť(3710)
Mt 19, 27-30
12.06.2003 | Čítanosť(3402)
Mt 19, 1-15


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet