27.júl 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Na vyvrátenie tvrdení ateistu postačí dokonalosť motýlieho krídla a ľudského oka.

~Diderot~

09.06.2020 - Miron
čítanosť82 reakcie0
(Share 15 0)


Téma: Mt 25, 31-46 / Pocta, ktorú nám dáva Boh

Myšlienky... 145/2020

            Podobenstvo o Poslednom súde nie je len pripomenutím, že každého z nás čaká moment, keď predstúpime pred nášho Pána a náš život bude posúdený podľa prikázaní, ktoré nám dal. Pre jedného to bude moment, kedy bude Pánom pochválený a oslávený, pre druhého to bude moment hanby a trápenia. Azda preto si toto podobenstvo dobre pamätáme a neraz z neho čerpáme impulzy i silu ku konaniu dobrých skutkov. Mnohí sa obávajú, že tieto dobré skutky nebudú mať veľkú váhu, pretože ich podnietil strach z tohto súdu. Táto obava nie je na mieste, pretože ide o bázeň Božiu, ktorá nevyhnutne musí byť spoločníkom človeka na začiatku duchovnej cesty, kedy sa očisťuje srdce a myseľ. Obava z Božieho súdu je tak nápomocná v duchovných zápasoch, v ktorých vykoreňujeme pôsobenie vášní a ich túžob. Kto prekoná toto obdobie, začne pomaly vnímať pravdivosť poučenia svätého Izáka Sýrskeho, ktorý hovorí, že príležitosť vykonať dobrý skutok by sme mali vnímať ako poctu, ktorú nám dáva samotný Boh. Človek je poctený, že môže vykonať niečo, čím prejaví svoju lásku k Bohu.            Nasledovanie posolstva tohto podobenstva je tak veľkým asketickým cvičením, ktoré formuje naše srdce, obracia ho neustále k Bohu a vnímaniu nebeských vecí, napomáha odstraňovať zlé návyky a dáva vzrast čnostiam. Pre všetkých, ktorí ho vezmú vážne, stáva sa prostriedkom rýchleho posvätenia života.            A azda práve preto je chápanie tohto podobenstva pod silným útokom našich neviditeľných nepriateľov. Nemôžu síce vytrhnúť slová podobenstva z našej mysle, ale môžu spôsobiť deformáciu v jeho pochopení a uskutočnení. Musíme byť preto veľmi ostražití a rozpoznať toto pôsobenie zlého.            Medzi tie najhoršie deformácie rozhodne patrí stav, kedy sa človek úplne sústredí na slová tohto podobenstva a ignoruje ostatné časti Evanjelia. Konanie dobrých skutkov sa tak stáva cieľom snaženia a Boh sa postupne dáva stále viac na bok. Poznám mnohé prípady, kedy ľudia prestali vnímať dôležitosť liturgie, modlitby, dokonca samotnej Cirkvi, pretože nadobudli presvedčenie, že konanie dobrých skutkov ich robí dokonalými kresťanmi. Pritom to, čo považujú za dobrý skutok, je výsledkom len ich pocitov a často je i v rozpore s evanjeliovými prikázaniami.            Inou deformáciou, ktorá ničí hodnotu konania dobra, je vplyv našich hriešnych vášní. Ak konanie dobrých skutkov živí a uspokojuje túžby našej pýchy, túžby po ocenení zo strany druhých ľudí, túžby po márnej svetskej sláve, tak takéto dobré skutky nemajú žiadnu hodnotu v Božích očiach.            Tieto dve hlavné deformácie v konaní dobrých skutkov majú mnoho odtieňov a prejavov. Musíme preto vždy skúmať pohnútky, ktoré nás vedú k nejakej činnosti, aby sme ich zbavili týchto deformácií a stali sa tak  čistou obetou ponúknutou na Božiu slávu a pre Boha. Inak premrháme momentom, v ktorom nás Boh poctí príležitosťou na vykonanie dobrého skutku.


30.09.2010 | Čítanosť(2154)
Téma: Skutky /
12.06.2003 | Čítanosť(3162)
Mt 25, 14-30
12.06.2003 | Čítanosť(3078)
Mt 25, 31-46
12.06.2003 | Čítanosť(3012)
Mt 25, 1-13


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet