27.júl 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Na prvom mieste nie je kňazstvo, a až potom život podľa evanjelia. Nie, je to práve naopak. Som kresťan, som povolaný k evanjeliu, a len preto, že chcem žiť úplne a radikálne, že mojím povolaním je Boh, môžem svedčiť za túto pravdu, byť kňazom a zvestovať evanjelium.”

~KLAUS HEMMERLE~

09.06.2020 - Miron
čítanosť85 reakcie0
(Share 8 0)


Téma: Mk 2, 1-12 / 2. Pôstna nedeľa / Vírus, ktorý spôsobuje stopercentnú úmrtnosť

Myšlienky... 146/2020

            Včera (8. 3. 2020) som zmenil tému homílie skutočne na poslednú chvíľu. Nie je to mojím zvykom, pretože prípravu na homíliu považujem za veľmi dôležitú. Impulz k tomto rozhodnutiu mi dal jeden veriaci, ktorý prišiel do chrámu veľmi skoro. Povedal mi, že sa chce pomodliť za všetkých nakazených koronavírusom i poprosiť za zastavenie tejto epidémie. Bol som tým potešený a takmer okamžite mi v mysli skrsla myšlienka, že jeho rozhodnutie má určitú podobnosť s evanjeliom nedele (Mk 2, 1-12). Svätý Marek rozpráva o štyroch mužoch, ktorí priniesli svojho paralyzovaného priateľa k Ježišovi, aby ho uzdravil. Neváhali dokonca rozobrať strechu, len aby ho dostali do Ježišovej prítomnosti. Toho veriaceho, ktorý prišiel skôr do chrámu modliť sa za nakazených koronavírusom som si mysli pochvalne stotožnil s jedným z tých štyroch, ktorí túžili pomôcť svojmu blížnemu. Evanjeliový príbeh však hovorí aj o Božej reakcii na tento skutok lásky. Ľudia videli vážny telesný stav paralyzovaného človeka, Boh však videl oveľa vážnejší problém v jeho živote. Preto mu hovorí: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy“ (Mk 2, 5). Myslím si, že Božia reakcia je rovnaká aj dnes. V modlitbách prinášame Bohu mnohých infikovaných koronavírusom, ktorý spôsobuje vyše trojpercentnú úmrtnosť a Boh upozorňuje na iný vírus, ktorý spôsobu stopercentnú úmrtnosť. A tým je vírus hriechu.            Je dôležité pripomenúť si tento Boží pohľad bez toho, aby sme nejako bagatelizovali a zľahčovali vážnosť vzniknutej situácie, ktorá zasiahla celý svet. Môžeme ju dokonca vnímať ako Božie napomenutie, aby sme sa prebrali z letargie a usilovali vnímať realitu života v jej plnosti a nie len cez prizmu tohto pozemského života.            Je to dôležité, pretože je zreteľne badať stále slabnúcu schopnosť rozpoznávať ten vírus hriechu, ktorý spôsobuje stopercentnú úmrtnosť našej duše. Nasledujúce myšlienky dávajú pravdivosť tomuto tvrdeniu.            Koronavírus, ktorý prináša vyše trojpercentnú úmrtnosť u nakazených, nás núti dbať o väčšiu hygienu. Časté umývanie rúk je príkazom dňa, rovnako tak ako vyhýbanie sa každej príležitosti, ktorá by mohla spôsobiť nákazu vírusom. V prípade vírusu hriechu, ktorý spôsobuje stopercentnú úmrtnosť duše, len zriedka badáme takúto pozornosť. Kvôli koronavírusu očakávame zatvorenie škôl, ale nedbáme, ak sú v niektorých prípadoch v tomto prostredí naše deti vystavené infekcii hriechu. Pre koronavírus sú zrušené aj mnohé spoločenské aktivity, no tolerujeme ich, ba dokonca sa ich zúčastňujeme, i keď je zrejmé, že sú infikované vírusom hriechu. Sme zhrození, ak počujeme o nezodpovednom správaní nakazených, ale nedbáme, keď tí, ktorí sú nakazení vírusom hriechu, infikujú mysle druhých doslova propagovaním ich hriešneho spôsobu života.            Podobných prirovnaní by sa dalo uviesť oveľa viac. Ale nie je mojím úmyslom sa toho hlbšie dotýkať. Myslím, že to dostatočne ilustruje slabnúcu schopnosť rozpoznávať tento smrtiaci vírus hriechu v súčasnosti a azda pomôže k nadobudnutiu správneho kresťanského postoja v tomto čase krízy.            Pozostáva v osvojení si Božieho pohľadu, ktorý spoznávame z Evanjelia. Ježiš Kristus neprehliadol telesný problém paralyzovaného muža, ale poukázal pre naše poučenie na vážnejší problém – paralýzu duše spôsobenú hriechom. Podľa tohto poučenia sa usilujme skrze túto epidémiu rozpoznať vírus hriechu, ktorý je skrytý v našich dušiach a pomôže nám vrátiť sa na cestu čnostného života. Keď sa budeme modliť a postiť, aby Boh pomohol tým, ktorí sú infikovaní, neprosme iba o telesné uzdravenie, ale aj o dar ducha pokánia na uzdravenie duše. A odvážme sa aj k skutkom lásky, podľa príkladu kresťanov minulých storočí, ktorí v podobných časoch  neohrozene pomáhali tým, ktorí bolo zasiahnutí rôznymi epidémiami. Táto služba lásky, ktorú vidíme i v konaní tých štyroch mužov z Evanjelia, prinesie mnohých ku Kristovi, aby obdržali uzdravenie duše i tela.


25.06.2003 | Čítanosť(5193)
Téma: Hriech
26.08.2003 | Čítanosť(2125)
Téma: Hriech / Maličkosti
12.06.2003 | Čítanosť(11033)
Mt 28, 1-20
12.06.2003 | Čítanosť(3928)
Mt 23, 13-39
12.06.2003 | Čítanosť(3409)
Mt 21, 33-46


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet