27.júl 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Ak je Ježiš pribitý na jednej strane kríža, potom na druhej strane je naše miesto.”

~CHIARA LUBICHOVÁ ~

09.06.2020 - Miron
čítanosť72 reakcie0
(Share 10 0)


Téma: Je koronavírus Božím trestom

Myšlienky... 147/2020

            „Je koronavírus Božím trestom?“ Táto otázka vládla jeden internetovej diskusii. Zaznievali vášnivé argumenty, ktoré v tejto epidémií zreteľné videli zásah Božej ruky a tiež a azda vášnivejšie argumenty, ktoré sa vysmievali tomuto názoru. Nechcem sa púšťať do analýzy týchto argumentov. Každopádne však je cítiť, že táto myšlienka rezonuje v mysliach mnohých ľudí.            V histórií Cirkvi však nachádzame veľmi veľa príkladov, kedy podobné epidémie, vojny a rôzne veľké nešťastia boli spájané s Božím trestom, ktorý volal ľudí k náprave. Tento postoj však nebol vyvolaný nevzdelanosťou alebo nejakou poverčivosťou ako to zaznelo v spomínanej diskusii. Vychádzal z poznania Svätého Písma, v ktorom je mnoho prípadov, kedy Boh dopustil podobné nešťastia, aby priviedol k pokániu ľudí, ktorí sa vydali zlou cestou. Preto kresťania odpovedali v podobných časoch konaním pokánia.            Spomeniem len jeden prípad. Na konci 6. storočia zúrila veľká morová epidémia v Ríme. Novozvolený pápež Gregor 1., dnes skôr známy ako svätý Gregor Veľký, zorganizoval veľkú procesiu so starobylým obrazom Presvätej Bohorodičky okolo celého mesta, vyzval k pokániu a modlitbám za Božie milosrdenstvo. Počas procesie bolo cítiť ako sa vzduch očisťuje a pri obraze bolo počuť spev anjelov. Keď procesia dosiahla Mauzóleum cisára Hadriana, svätý Gregor Veľký videl znamenie, ktoré prinieslo pokoj do jeho duši. Uvidel Božieho anjela, ktorý si utieral zakrvavený meč a vkladal ho naspäť do puzdra. Svätý Gregor Veľký pochopil, že to znamená koniec moru a tak sa aj stalo. Túto odpoveď Boha na pokánie a úpenlivé prosby Božieho ľudu dnes pripomína socha svätého Michala zasúvajúceho meč do puzdra na streche Anjelského hradu.            Podobných príkladov by sme v histórií Cirkvi nájsť priam nespočítateľné množstvo. A bolo by nerozumné sa domnievať, že by Boh nedopustil podobnú situáciu v súčasnosti na vzbudenie pokánia, len preto, že život v minulosti považujeme za príliš zaostalý a nemoderný.            Keď sa zamyslíme nad stavom tohto sveta, tak ani by to ani nemalo byť pre nás prekvapením, že Boh sa rozhodol k tomuto zásahu. Vymenovať všetky negatíva by zabralo veľa veľmi veľa času a ani to nie je mojím úmyslom. Spomeniem len  niektoré, ktoré v tejto chvíli rezonujú v mojej mysle. Je to predovšetkým obrovský nárast nevery a odpadu od Krista v mnohých formách. Šírenie rôznych heréz rôznymi spoločenstvami, ktoré si nárokujú byť pravou cirkvou. Ignorovanie a prekrúcanie Božích prikázaní. Pretláčanie a osvojovanie si nehanebných a hriešnych štýlov života. Neúcta k životu – od potratov až po eutanáziu. Akou chorou bola napríklad veľká oslava schválenia zákona umožňujúceho neskoršie potraty v New Yorku minulého roku! Škandály v Cirkvi spôsobené jej vysokými predstaviteľmi – od nemorálnosti až po verejné modloslužobníctvo. Len si spomeňme ako často sme za posledný rok počuli, že Cirkev sa teraz nachádza v tej najťažšej kríze?            Či toto všetko nie je dôvodom na zahorenie Božieho hnevu, ktorý chce priviesť ľudské srdcia k pokániu a náprave?            Budúce generácie budú vedieť lepšie pochopiť súčasnú situáciu, pretože  ju budú vidieť s odstupom rokov. My však budeme konať správne ak táto epidémia nás pohne k pokániu, k snahe o nápravu a intenzívnu prosbu o Božie milosrdenstvo. Kresťania takto vždy reagovali na ťažké časy, ktorým boli vystavení.


08.09.2006 | Čítanosť(2160)
Téma: Cirkev / Humor
25.06.2003 | Čítanosť(1503)
Téma: Cirkev / Eucharistia
18.01.2010 | Čítanosť(1288)
Cirkev


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet