10.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    I najhoršiemu kresťanskému svetu by som dal prednosť pred najlepším svetom pohanským, pretože v kresťanskom svete je miesto pre tých, ktorým pohanský svet nikdy nedával miesto: pre kaliky a chorých, starých a slabých - a je tu pre nich niečo viac ako miesto: láska ku tým, ktorí sa pohanskému a bezbožnému svetu javia ako neužitoční.

~Heinrich Böll~

09.06.2020 - Miron
čítanosť13 reakcie0
(Share 4 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 37.35-36 / Vyjdime z tábora

Myšlienky... 162/2020

            Svätý Izák Sýrsky odpovedá na ďalšiu otázku svojho učeníka:            „Otázka: Ako sa človek môže zbaviť bývalých návykov a prispôsobiť sa životu chudoby a asketizmu?            Odpoveď: Telo nemôže byť prinútené žiť v nedostatku kým je obklopené zdrojmi potešenia a lenivosti. Myseľ sa nemôže toho zbaviť, kým neodlúči telo od všetkého, čo spôsobuje lenivosť. Pretože kým telo hľadí na luxus a svetské veci a takmer každú hodinu vidí veci, ktoré nabádajú k nedbalosti, zapaľuje sa v ňom horiaca vášeň. Preto Spasiteľ veľmi správne prikázal, že ktokoľvek ho chce nasledovať, musí opustiť svet; pretože sa človek musí najprv zbaviť zdrojov lenivosti, aby mohol začať pracovať. Keď Pán sám začal viesť vojnu s diablom, bojoval vo vyprahnutej púšti. Svätý Pavol radí tým, ktorí vzali Kristov kríž odísť z mesta. Hovorí: Vyjdime teda k nemu von z tábora a znášajme jeho pohanenie. Lebo tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce (Hebr 13, 13-14). Odlúčením od sveta a od všetkého, čo je v ňom, človek rýchlo zabúda na svoje bývalé návyky a spôsob života a nemusí s nimi viac bojovať. Ale keď sa priblíži k svetu, rýchlo oslabí silu svojej mysle.            Nesmie nás odradiť radikálnosť týchto slov. A nesmieme dovoliť pokušeniu ich ignorovať len preto, že zazneli v odpovedi určenej pre mnícha. Duchovná zákonitosť, ktorá je priblížená v tomto poučení, platí v živote každého kresťana. Nestále pripomínanie jednoduchosti života svätými Otcami nevychádza z bezúčelného príkazu. Je to naopak dôležitá podmienka pre rast v duchovnom živote. Ponúka tiež vysvetlenie tým, ktorí sa sťažujú, že napriek snahe dodržiavať prikázania a bohatému modlitbovému životu, necítia žiaden pokrok. Cítia, že ich duchovný život je uviaznutý na jednom mieste a nedokážu sa pohnúť ďalej.            Aj keď nám naše povolanie a stav nedovoľujú urobiť taký radikálny rozchod so svetom, aký je možný v živote mníchov, predsa je veľa oblastí, v ktorých môžeme a máme nastoliť jednoduchší život, aby sme odstránili všetky zdroje potešení a lenivosti, ktoré oslabujú silu mysle pre sústredenie sa na zápas o spásu duše.


20.11.2003 | Čítanosť(1720)
Téma: Duša / Poriadok / Svet
09.06.2007 | Čítanosť(885)
Téma: Koniec sveta
12.06.2003 | Čítanosť(1836)
Hebr 13, 20-25
12.06.2003 | Čítanosť(1676)
Hebr 13, 1-19
16.11.2009 | Čítanosť(1392)
,ilosrdenstvo, túžba


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet