10.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    V miere, v akej sa svet stáva znudený kresťanskou nádejou, zostane mu len alternatíva materializmu, ktorý už poznáme; nič iné ho nečaká. Svet prežíval kresťanstvo ako veľkú lásku, ako lásku celého života... Nijaký nový hlas... nebude pre nás vzrušujúci, keď nás nevráti k betlehemskej jaskyni, aby sme sa tam pri pohľade na oslňujúcu čistotu zbavili svojej pýchy, aby sme roznietili svoju lásku a úctu.

~R. A. Knox ~

09.06.2020 - Miron
čítanosť9 reakcie0
(Share 5 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 37.37 / Zriekanie sa uľahčuje zápas

Myšlienky... 163/2020

            Svätý Izák Sýrsky hovorí:            „Človek musí vedieť, že oddelenie od sveta mu veľmi pomáha a vedie ho na ceste pokroku v tomto ťažkom a spásonosnom zápase. Je správne a veľmi nápomocné v tomto zápase, ak mníšska cela je v chudobnom a biednom stave a ak je zbavená všetkého, čo by mohlo v ňom zapáliť túžbu po pohodlnosti. Pretože ako zdroje lenivosti sú vzdialené od človeka, nie je vtiahnutý do dvojnásobného boja – vnútorného i vonkajšieho. Hľa, ako je ľahšie zápasiť človekovi, ktorý drží tieto veci ďaleko od seba, než tomu, ktorý ich má po ruke a pohľad na ne podnecuje jeho myšlienky; zápas v druhom prípade je dvojnásobný.“            Múdrosť tohto poučenia potvrdia tí, ktorí sa s plnou vážnosťou rozhodli pre posvätenie svojho života a pre kráčanie po ceste k spáse.            Pri napĺňaní prikázaní sa stretávame s mnohými prekážkami, ktoré prichádzajú z vonkajšieho sveta, ale aj zo srdca, v ktorom ešte panujú vášne. Postaviť sa voči tomuto odporu je vždy namáhavé a vyžaduje určitú tvrdohlavosť našej vôle. Jeden kňaz v homílií prirovnal toto prinútenie vôle k utíšeniu splašených koní. Svätý Izák Sýrsky pripomína, že ak nedôjde k oddeleniu od sveta, ak sa nepokúsime o zjednodušenie svojho života, tak tento zápas bude raz toľko intenzívnejší, pretože budeme obklopení vecami, ktoré neustále budú prebúdzať naše vášne a tak tento zápas bude priam neprestajný.            Múdro si počína ten, kto si všíma tieto hnutia vo svojom srdci a odstraňuje zo svojho života veci, ktoré robia duchovný zápas namáhavejším. Dokáže sa takto vzdať i vecí, ktoré sa na prvý pohľad neškodné, ba dokonca užitočné, ale vedú k pohodlnosti a lenivosti, ktorá dáva impulzy na prebudenie túžob vášní.            Vzdanie sa týchto vecí nielenže uľahčí náš duchovný zápas, ale umožní rýchlejší rast.


20.11.2003 | Čítanosť(1720)
Téma: Duša / Poriadok / Svet
09.06.2007 | Čítanosť(885)
Téma: Koniec sveta
16.11.2009 | Čítanosť(1392)
,ilosrdenstvo, túžba


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet