12.august 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ježiš neprichádza odstrániť utrpenie, on len rozbíja škrupinu, aby ukázal, ako v samotnom jeho srdci klíči šťastie. Treba sa zamerať na ten klíčok a nevzdychať pri rozbitej škrupine.

~JOZEF PORUBČAN~

16.04.2020 - Miron
čítanosť41 reakcie0
(Share 5 0)


Téma: Pole / 4.24.15-17 / Pokora je nebeský život na zemi

Myšlienky... 130/2020

            Svätý Makárius Egyptský, skutočný Duchom naplnený Otec, nazývaný Cirkvou veľkým pre dokonalosť jeho čností, zvlášť hlbokú pokoru, povedal vo svojich svätých a mystických dielach, že dokonca najčistejšie a najdokonalejšie ľudské bytie má v sebe zrnko pýchy.            Tento svätý muž dosiahol najväčšiu úroveň kresťanskej dokonalosti. Žil v čase naplnenom svätými, dokonca videl najväčšieho z mníchov, svätého Antona Veľkého. Predsa len povedal, že nevidel jediného človeka, ktorého by mohol nazvať dokonalým.            Jedine falošná pokora sa považuje za pokornú a poľutovaniahodne nachádza útechu v tomto klamlivom a dušu usmrcujúcom stave. (Pole, kapitola 24, odstavec 15-17.)            Toto poučenie svätého Ignáca Briančaninova je určené pre tých, ktorí si namýšľajú, že sú pokorní. Poukazuje na jedného z veľkých svätých asketikov, ktorý takémuto postoju oponuje. Napriek tomu, že sa stretol s mnohými mníchmi, ktorých dnes oslavujeme ako svätých pretože vynikali vo všetkých čnostiach, predsa len tvrdí, že niet takého dokonalého človeka, v ktorom by nebolo zrnko pýchy. Už len toto jediné svedectvo svätého asketika by nám malo pomôcť, aby sme v sebe odsúdiť každé hnutie, ktoré ma čo i len náznak pýchy. Ak začneme správne rozlišovať tieto hnutia v našom srdci, potom rýchlo spoznáme, že sa nemáme čím chváliť. Pýcha je hanebná a hrozná vec, ktorá zmenila anjelov na démonov. Pýcha priniesla nás z raja na zem, a zo zeme nás teraz skúša poslať do pekla.            Svätý Izák Sýrsky o pýcha a pokore hovorí toto poučenie: „Milosť sprevádza pokoru a bolestivé udalosti sprevádzajú pýchu. Boží zrak spočíva na pokorných a dáva im radosť; ale Božia tvár je proti pyšným, aby ich urobil pokornými. Pokora vždy prijíma milosť od Boha; ale tvrdosť srdca a malú vieru napĺňa hroznými skúsenosťami, kým náhla pohroma nepovstane proti nim a vydá ich rýchlej skaze. Vo všetkých oblastiach umenši sa pred každým človekom. A budeš pozdvihnutý nad princov tohto veku. Privítaj každého človeka so svojím pozdravom a poklonou, a budeš viac cenený ako tí, čo prinášajú ako dar zlato a zafíry.“            Ak napriek svedectvo svätého Makária Veľkého a poučeniam svätého Izáka Sýrskeho a Ignáca Briančaninova, budeme uprednostňovať potešenie z predstieranej a falošnej pokory, pamätajme svoju dušu do klamlivého a usmrcujúceho stavu.


28.07.2003 | Čítanosť(1321)
Téma: Pokora


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet