12.august 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ako je to nerozumné, zhromažďovať tu majetok a potom ho zanechať a nestarať sa poslať ho tam, kde čoskoro odídeme: Tam si zhromažďujme poklady, kde márne večný život.

~sv. Ján Zlatoústy~

16.04.2020 - Miron
čítanosť47 reakcie0
(Share 2 0)


Téma: Pole / 4.24.20-22 / Cesta pokánia

Myšlienky... 132/2020

            Drahý brat! Pozri sa sústredene a bez predsudkov na svoju dušu. Nie je pre ňu viac vhodné pokánie než nejaké potešenie? Nie je lepšie pre teba plakať tu na zemi, v tomto slzavom údolí, kde je vhodnejšie utrpenie než vymýšľanie si pre seba predčasných, klamlivých, bláznivých a ničiacich potešení?            Pokánie a slzy nad našimi hriechmi dávajú večnú blaženosť. Toto je dobro známe, toto je pravdivé, toto bolo povedané samotným naším Pánom. Prečo sa neponáraš do týchto svätých stavov, prečo v nich nezotrvávaš a namiesto nich radšej si vymýšľaš falošné vyvyšovanie? Prečo v nich nachádzaš potešenie, prečo si nimi naplnený, prečo si s nimi spokojný a prečo v sebe ničíš požehnaný hlad a smäd po božej spravodlivosti, požehnaný a spásonosný zármutok nad svojimi hriechmi a svojou hriešnosťou?            Hlad a smäd po božej spravodlivosti sú dôkazmi chudoby ducha. Slzy sú znakom pokory, jej samotným hlasom. Nedostatok sĺz, sebauspokojenie a spokojnosť v tvojom falošnom duchovnom stave dokazuje pýchu tvojho srdca. (Pole, kapitola 24, odstavec 20-22.)            Tým, ktorí nadobudli potešenie vo falošných duchovných stavoch, svätý Ignác Briančaninov pripomína cestu pokánia a sĺz, ku ktorej nás vedie učenie Evanjelia. Každú inú cestu označuje za dôkaz pýchy, zahniezdenej v srdci človeka.            Ak sa k tomuto poučeniu staviame s určitou podozrievavosťou a pýtame sa ako to zladiť s hlásaním, ktoré hovorí o radosti vychádzajúcej z Evanjelia a iných príjemných stavoch, tak potom je možné, že sme boli zasiahnutí určitou infekciou deformovaného učenia, ktoré tak často zaznievalo z kazateľníc a kníh počas posledných desaťročí. Ježiš Kristus hovorí o veľkej radosti, ktorá vychádza z napĺňania Evanjelia. Ale je vždy spojená s určitým predpokladom. Hovorí: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení,  ktorí  teraz  plačete, lebo  sa  budete smiať“ (Lk 6, 20-21). Svätí učitelia duchovného života svorne hovoria, že v týchto slovách sa skrýva inštrukcia k asketickému životu, ktorý otvára dušu pre Božích tajomstiev. Chudobní sú pre nich tí, ktorí spoznávajú biedu svojej duše a nadobúdajú ducha pokory; hladujúci sú tí, ktorí sa zriekajú všetkého, čo im bráni duchovnému rastu; plačúci sú tí, ktorí zmývajú svoje hriechy slzami a neprestajnou modlitbou. Duše týchto ľudí skrze Boží dar a milosť postupne zakusujú blaženosť, ktorá nie je z tohto sveta a nedá sa ani opísať žiadnym jazykom sveta.            Dosiahnutie tejto pravej radosti sa nedá dosiahnuť preskočením nevyhnutného obdobia očisťovania srdca a mysle. To, čo som nazval zdeformovaným učením, ktoré pričasto zaznievalo z kazateľníc a z kníh počas minulých desaťročí, príliš často zabúdalo pripomínať tento asketický proces očisťovania duše. Viedlo mnohých k presvedčeniu, že k ovociu duchovného života sa dá dosť akoby jedným skokom, že stačí len prítomnosť silnej túžby. Svätý Izák Sýrsky hovorí, že takéto predčasné siahanie po ovocí asketického života, prináša Boží hnev. Aj keď nešpecifikuje konkrétne ako sa tento Boží hnev prejavuje, otvorenie srdca pre nadvládu pýchy a jej falošných útech, môže byť jedným z jeho podôb.


27.05.2011 | Čítanosť(4933)
Téma: Človek / Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(4217)
Lk 6, 37-45
27.06.2003 | Čítanosť(3486)
Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(3025)
Lk 6, 1-11


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet