4.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Mnohých presvedčí iba jediná Božia skúška: skúška lásky k blížnemu.”

~FRIEDRICH HEER~

16.04.2020 - Miron
čítanosť33 reakcie0
(Share 6 0)


Téma: Pole / 4.24.25-27 / Príbytok idolov

Myšlienky... 134/2020

            Si chrámom pravdy stvoreným Bohom. Keď prijmeš do svojho vnútra zdanie pravdy a keď a mu klaniaš namiesto skutočnej Pravdy, stávaš sa pohanským chrámom.            Vo vnútri tohto pohanského chrámu je idol – prelud pokory. Takáto falošná pokora je najhorším druhom pýchy. Keď človek spozná pýchu, len s veľkými ťažkosťami ju dokáže vykoreniť zo svojej duše. Ale ako môže človek vykoreniť pýchu, keď ju považuje za pokoru?            Tento pohanský chrám obsahuje ohavnosť skazy. V tomto chráme, kadidlo horí neprestajne pred idolom a spievajú sa hymny, ktorým sa peklo raduje. Duša ochutnáva zakázané jedlo obetované idolom a jej myšlienky a pocity sa stávajú opité vínom zmiešaným so smrteľným jedom. Tento chrám, tento príbytok idolov a všetkej nečistoty, je uzatvorený nielen pred božskou milosťou a darmi Ducha, ale tiež je zatvorený pre každú čnosť, pre každé prikázanie Evanjelia. (Pole, kapitola 24, odstavec 25-27.)            Modloslužobníctvo má veľa foriem. Svätý Ignác Briančaninov nám hovorí, že falošná pokora je jednou z nich. Je to veľmi nebezpečný stav, pretože človek tento prejav pýchy len ťažko rozpoznáva. Svätý Ignác sa oprávnene pýta: „Ale ako môže človek vykoreniť pýchu, keď ju považuje za pokoru?“            Boh však prichádza na pomoc človeku. Svätý Izák Sýrsky hovorí: „Boží zrak spočíva na pokorných a dáva im radosť; ale Božia tvár je proti pyšným, aby ich urobil pokornými. Pokora vždy prijíma milosť od Boha; ale tvrdosť srdca a malá vieru ich napĺňa hroznými skúsenosťami, kým náhla pohroma nepovstane proti nim a vydá ich rýchlej skaze.“ Svätý Izák Sýrsky takto vysvetľuje rôzne ťažkosti, ktoré vstupujú do života človeka a nútia ho k prehodnoteniu života. Boh toto dopúšťa, aby priviedol človeka na cestu pokory. Stáva sa však, že napriek týmto podnetom zhora, pre tvrdosť srdca a malú vieru, človek odmietne túto pomoc. Vzhľadom na večnosť, je to veľmi tragické rozhodnutie.            Nejde tu o nejaké plané zastrašovanie. Je to pripomenutie dôsledkov, ktoré prináša falošná pokora, ktorej človek dovolil, aby sa zakorenil v jeho srdci. A toto pripomenutie by nás malo viesť k neprestajnému skúmaniu a testovaniu srdca, k určitej nedôvere voči všetkému, čo prináša uspokojenie, ale predovšetkým k úpenlivej modlitbe za dar pokory.


27.05.2011 | Čítanosť(4926)
Téma: Človek / Duchovný život
27.06.2003 | Čítanosť(3482)
Duchovný život


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet