8.august 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Skutočná poslušnosť nás oslobodzuje od sebectva a pýchy, pomáha nám nájsť Boha a v ňom celý svet. Poslušnosť je zvláštna milosť, ktorá vytvára hlboký pokoj, vnútornú radosť a jednotu s Bohom.”

~MATKA TERÉZIA~

16.04.2020 - Miron
čítanosť60 reakcie0
(Share 5 0)


Téma: Pole / 4.24.37-43 / Pár liekov

Myšlienky... 137/2020

            Praješ si nadobudnúť pokoru? Nasleduj prikázania Evanjelia. Skrze ne tvoje srdce nadobudne svätú pokoru a črty samotného nášho Pána Ježiša Krista.            Začiatkom pokory je chudoba ducha. Prostriedkom cesty k pokore je Kristov pokoj, ktorý prevyšuje všetku múdrosť a chápanie. Koniec cesty a dokonalosť pokory je Kristova láska.            Pokora nie je nikdy hnevlivá, nikdy sa nepokúša o priazeň človeka, nikdy sa neoddáva zlému smútku, nikdy sa neobáva. Môže človek, ktorý sa na začiatku cesty vidí hodným všetkých utrpení vôbec cítiť utrpenie?            Môže niekto, kto sa odsúdil k utrpeniu ako jedinej ceste k spáse báť nejakej kalamity?            Boží svätí si zamilovali slová dobrého zlodeja, ktorý bol ukrižovaný blízko Pána. Počas svojich utrpení zvyčajne hovorili: „Prijímame iba to, čo sme si zaslúžili svojimi skutkami. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva“ (porov.: Lk 23, 41-42). Každé utrpenie prijali s uznaním, že si ho zaslúžili.            Svätý pokoj zostúpil do ich sŕdc len vyslovením týchto pokorných slov. Prináša svätú útechu k lôžku chorého človeka, do väzenia človeku za mrežami, a tomu, kto je prenasledovaný ľuďmi a démonmi.            Pohár útechy je prinesený rukou pokory dokonca ukrižovanému na kríži. Svet mu mohol dať len octom a žlčou (porov.: Mt 27, 24). (Pole, kapitola 24, odstavec 37-43.)            Svätý Ignác Briančaninov v tomto poučení nám začína predstavovať lieky na uzdravenie srdca z pýchy a nadobudnutie pokory. Prvým je dodržiavanie prikázaní, druhým je nadobudnutie chudoby ducha, tretím je znášanie utrpenia s myšlienkou, že každé utrpenie je zaslúžené kvôli našim hriešnym skutkom.            Na začiatku našej cesty k dosiahnutiu pokory sa tieto lieky budú zdať príliš ťažké a horké. Celé naše vnútro sa bude búriť, pretože sa zdá, že sa zanedbáva hlas spravodlivosti, ktorá chce za mnohé utrpenia súdiť druhých ľudí alebo poukazovať za nezavinené okolnosti. Svätý Ignác Briančaninov nás však nabáda, aby sme tieto utrpenia ochotne prijali ako prostriedok na rast v pokore – tak či tak v sebe nájdeme mnoho hriechov, ktoré by si zaslúžili takéto pokánie. Tú vnútornú vzburu je potrebné chápať ako vzdor pýchy, ktorá nechce opustiť svoje územie. Postaviť sa jej na odpor a prijať tento ponúkaný hriech je bolestivým procesom, ktorý však prináša do duše svätý pokoj zhora. Pokoj, ktorý svet nemôže ponúknuť. Svätý pokoj, ktorá dá ochutnať niečo zo sladkosti, ktorú dáva dokonalosť v tejto čnosti.


27.05.2011 | Čítanosť(4931)
Téma: Človek / Duchovný život
27.06.2003 | Čítanosť(3486)
Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(1999)
Lk 23, 26-43
12.06.2003 | Čítanosť(1975)
Lk 23, 1-25


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet