8.august 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Modlitba - svätý vyslanec. Ona obveseľuje srdce, budí strach pred trestami, dáva túžbu po nebeskom kráľovstve, učí pokore, dáva poznanie hriechu, okrášľuje človeka všetkým dobrom, obdarováva človeka všetkým dobrom, obdarováva dušu rôznymi čnosťami.

~sv. Efrém Sýrsky ~

16.04.2020 - Miron
čítanosť65 reakcie0
(Share 3 0)


Téma: Pole / 4.24.61-62 / Ľudia urazení našou pokorou

Myšlienky... 142/2020

            Pilát bol urazený Kristovým mlčaním, ktoré sa mu zdalo pyšným. Povedal: „So mnou sa nechceš rozprávať?! Nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa?“ (Jn 19, 10). Pán vysvetlil, že jeho mlčanie vychádzalo zo zjavenia Božej vôle, ktorej Pilát bol slepým nástrojom, pretože si myslel, že je schopný konať nezávisle od nej. Pilát, kvôli svojej vlastnej pýche, nemohol pochopiť, že stojí pred najvyššou pokorou – vteleným Bohom.            Pozdvihnutá duša, duša s duchovnou nádejou, duša, ktorá pohŕda všetkými dobrami sveta, je nad všetkým ľudským lichotením a pochlebovaním. Je nesprávne nazývať takúto dušu pyšnou len preto, že odmieta konať podľa požiadaviek tvojich vášní. (Pole, kapitola 24, odstavec 61-62).)            Svätý Ignác Briančaninov pokračuje v ničení nesprávnych predstáv, ktoré môžu formovať naše chápanie pokory. Práve tie spôsobujú, že mnohokrát vyzdvihujeme a chválime falošnú pokoru, pričom pohŕdame pravou pokorou a nazývame ju pýchou. Svätý Ignác Briančaninov prináša obraz Ježiša Krista, ktorí stojí pred Pilátom, ktorého uráža jeho mlčanie. Pokladá to za prejav pýchy. Tento moment sa veľmi často objavuje v živote tých, ktorí sa usilujú o napĺňanie Božej vôle. Ľudia, ktorí očakávajú, že budeme konať podľa túžob ich vášní, sú prekvapení našou vernosťou evanjeliovým prikázaniam. A pre túto vernosť Božej vôli nás považujú za pyšných. Je to silný psychologický tlak, ktorý spôsobuje veľa utrpenia tým, ktorí sa usilujú slúžiť Bohu. Tento vnútorný konflikt posilňuje túžba napĺňať prikázanie lásky k blížnemu a zdá sa nám zradou tohto prikázania, keď odmietame niektoré ich požiadavky.            Odolať tomuto tlaku, ktorý nás núti k falošnej pokore, je možné len vtedy, keď v nás dozrie pevné rozhodnutie robiť iba to, čo sa páči Bohu. Tento postoj síce bude dráždiť mnohých, ale naše rozhodnutie nám pomôže uchovať si i v takom momente vnútorný pokoj. Musíme sa však pripraviť, že to nebude bezbolestivé. Výsmech a odsúdenie vždy prinášajú bolesť. Apoštol v Liste Rimanom nám však hovorí: „Chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej“ (Rim 5, 3-4). V liste veriacim v Korinte apoštol dáva veľké prisľúbenie: „Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy“ (2 Kor 4, 17). Nedovoľme preto, aby nás táto bolesť odvrátila od vernosti Bohu a zachovávania jeho prikázaní.


27.05.2011 | Čítanosť(4931)
Téma: Človek / Duchovný život
27.06.2003 | Čítanosť(3486)
Duchovný život


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet