1.jún 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Jedno musíme mať vždy na pamäti: Každé požehnanie, ktorého sa nám dostane, každý kríž nad nami učinený, každé požehnanie, ktoré sa nad nami vyslovuje na základe Krista, je požehnanie z celého Krista, ktorý nás viaže na svoj osud a na svoju skutočnosť a zaväzuje nás k nim. Týmto jeho osudom je táto zem a dejiny a utrpenia a osamelosť a Golgota a Kalvária, ale tiež víťazstvo a opäť víťazstvo a znova skutočne víťazstvo.

~Alfréd Delp ~

15.03.2020 - Miron
čítanosť30 reakcie0
(Share 5 0)


Téma: Pole / 4.23.8-9 / Dva prostriedky na dosiahnutie pokory

Myšlienky... 105/2020

            Učeník: Ako človek dosiahne pokoru?            Starec: Skrze napĺňanie evanjeliových prikázaní a zvlášť skrze modlitbu. Milosťou naplnené pokorné diela spolu s milosťou naplnenou mocou modlitby alebo je ešte lepšie povedať, že majú jedno a to isté pôsobenie. (Pole, kapitola 23, odstavec 8-9.)            Svätý Ignác Briančaninov začína pomaly vysvetľovať čnosť pokory. Po úvode, ktorý síce načrtol tému tejto kapitoly, ale neponúkol jednoduchú a ľahko pochopiteľnú definíciu pokory, svätý Ignác prichádza s ľahko pochopiteľným poučením ako nadobudnúť pokoru. Sú potrebné dve veci, ktorých spoločným ovocím je rast v pokore. Tou prvou je napĺňanie prikázaní a tou druhou je modlitba.            Znovu tým pripomína, že čnosť nie je niečo, čoho sa môžeme intelektuálne zmocniť. Je to to ovocie asketickej aktivity, ktorá prináša nielen zmenu srdca, ale aj stále hlbšie pochopenie čnosti. Aj keď sa nám zdá, že toto pripomenutie je zbytočným, opak je pravdou. Bližší pohľad na kresťanstvo v západnej civilizácií nám ukazuje, že bolo infikované týmto náklonom k intelektuálnemu prístupu k viere a duchovnému životu. Nebolo by na tom nič zlého, ak by to nebolo spojené so zanedbaním pestovania duchovnej skúsenosti, ktorá sa rodí z praktizovania asketického života. Takto sa často stáva, že človek vie o pokore veľmi veľa z kníh, môže o nej veľa rozprávať a uznávať jej veľkú hodnotu, pritom však môže úplne chýbať v jeho srdci. Intelektuálne poznanie ho však natoľko napĺňa uspokojením, že ani nepomyslí a ani nehľadá a ani sa neusiluje o skutočné naplnenie tejto čnosti.            Ak si toto nebudeme uvedomovať, tak potom nás intelekt bude nútiť k zaujatiu nejakej pózy, ktorá v súlade s našim poznaním by bola vyjadrením pokory. Takúto pózu naši blížni rýchlo odhalia ako falošnú. A ak je to tak zreteľné pre ľudí, tak ako je to potom zreteľné pre Boha, ktorý pozná ľudské srdcia?


Čítanosť(204)
Sv. Mikuláš  
28.07.2003 | Čítanosť(1312)
Téma: Pokora
06.10.2003 | Čítanosť(2199)
Čnosť


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet