8.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Kristus je najkratšou cestou od každého ku každému. Je mostom, stredobodom sŕdc i bytostí, v ňom sa spájajú všetky veci.”


~HANS URS VON BALTHASAR~

15.03.2020 - Miron
čítanosť30 reakcie0
(Share 7 0)


Téma: Pole / 4.23.17 / Pochopenie vlastnej hriešnosti 2

Myšlienky... 109/2020

            Opak nastáva pri skutočnom naplnení prikázaní Evanjelia. Keď asketik len začne s ich napĺňaním, hneď vidí, že ich napĺňa nedostatočne a nečisto; vníma že je rozptýlený každú hodinu potešeniami vášní. Vníma, že je donútený svojou vôľou konať tie aktivity, ktoré sú zakázané prikázaniami. Potom si zreteľne uvedomí, že padnutá prirodzenosť oponuje Evanjeliu. Ďalšie napĺňanie prikázaní odhaľuje stále zreteľnejšie nedostatočnosť vlastných dobrých skutkov, množstvo pádov do hriechu, duchovných porážok a biedny stav padnutej prirodzenosti, ktorá sa oddelila od Boha a nadobudla nepriateľský vzťah k Bohu. Keď človek skúma svoju minulosť, vidí, že to bola nekončiaca reťaz hriechov, pádov a skutkov, ktoré nahnevali Boha a v tejto úprimnosti srdca pripúšťa, že je najväčší z hriešnikov, ktorý je hodný terajšieho a večného utrpenia, a ktorý nevyhnutne potrebuje Vykupiteľa, na ktorom spočíva všetka jeho nádej na spásu. (Pole, kapitola 23, odstavec 17.)            Toto poučenie vyplýva z praktickej skúsenosti. Každý, kto sa usiluje o napĺňanie prikázaní, aby tak nasledoval nášho Pána, môže sformulovať podobné poučenie z pozorovania, čo sa odohráva v jeho srdci. S prekvapením však môžeme konštatovať, že len zriedka sme svedkami tohto vnútorného procesu. Problém spočíva v tom, že sa vytratila túžba po čnostnom živote, po svätosti. Dalo by sa povedať, že takúto radikálnosť v duchovnom živote sme vytlačili do priestoru určeného pre kňazov a mníchov a pre tých kresťanov, ktorí sú vo svete, sme znížili latku náročnosti na bezbolestne dosiahnuteľné minimum. Ba dokonca sme sa uspokojili s vágnou myšlienkou, že vlastne stačí byť len slušným človekom. V takéto chápanie duchovného života a nasledovania Krista preto neprináša poznanie zloby padnutej prirodzenosti a jej nepriateľskému postoju voči Bohu. Nie je ani možné spoznať vlastné srdce napadnuté mnohými vášňami. Nie je možné dôjsť k bolestivému výkriku, ktoré volá po Spasiteľovi, pretože spoznáva vlastnú slabosť a biedu.            Svätý Ignác Briančaninov hovorí, že zmena nášho srdca nastáva, keď začneme s napĺňaním evanjeliových prikázaní. Skúsme si prečítať znovu Evanjelia, nájdime všetky Pánove prikázania a pokúsme sa ich uskutočňovať s túžbou po svätosti a po večnom živote. Spustíme tým proces uzdravenia našej padnutej prirodzenosti.


Čítanosť(209)
Sv. Mikuláš  
28.07.2003 | Čítanosť(1314)
Téma: Pokora
04.10.2003 | Čítanosť(2500)
Hriech
06.10.2003 | Čítanosť(2200)
Čnosť


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet