8.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Je potrebné byť trpezlivým, prekonávať všetky krivdy a privádzať k spamätaniu sa toho, kto krivdí.

~sv. Bazil Veľký~

15.03.2020 - Miron
čítanosť45 reakcie0
(Share 10 0)


Téma: Pole / 4.23.17 / Pochopenie vlastnej hriešnosti 3

Myšlienky... 110/2020

            Svätý Ignác Briančaninov pokračuje v odpovedi na otázku učeníka:            Taká mienka o sebe samom sa prirodzene formuje z napĺňania prikázaní. Človek môže pravdivo tvrdiť, že kto je vedený prikázaniami Evanjelia, hovorí, že nepozná ani jeden dobrý skutok, ktorý by urobil. Pretože i takéto naplnenie prikázania nazýva zvrhlosťou a pošpinením prikázania ako hovorí svätý Peter Damasky. „Nauč ma plniť tvoju vôľu,“ volá prorok k Bohu, tú vôľu, ktorú si mi prikázal konať, ktorú skúšam konať, ale nemôžem, pretože moja padnutá prirodzenosť jej nerozumie a odmieta sa jej podriadiť. Všetko moje úsilie je bezcenné a ostene takým, ak nevystrieš svoju ruku ku mne. „Na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch“ (Ž 143, 10). Čnosť nemôže byť dosiahnutá ani predstavená mimo Krista Ježiša a Svätého Ducha.            Učeník: Nepovedie také sebahodnotenie k zúfalstvu a beznádeji?            Starec: Nie, povedie človeka ku kresťanstvu. Pre takého hriešnika Pán prišiel na zem ako sám povedal: „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mt 9, 13). Takí hriešnici môžu prijať a vyznať Vykupiteľa s celou ich dušou. (Pole, kapitola 23, odstavec 18-20.)            Zaiste cítime, že učenie o pokore, ktoré nám predkladá svätý Ignác Briančaninov, ide do hĺbky, ktorú sme azda neočakávali. Pokora sa nenadobúda osvojením si nejakého štýlu života. Pokora vychádza z vnútra srdca, ktoré uznáva svoju nehodnosť a neschopnosť naplniť Božiu vôľu spoznanú v prikázaniach. Reakcia na túto spoznanú neschopnosť a slabosť plniť Božiu vôľu môže byť dvojaká: človek podľahne rezignácií s myšlienkou, že to azda Boh nemyslí až tak vážne alebo podľa príkladu žalmistu začne volať na Pána o pomoc. V tom druhom prípade, keď človek začne cítiť svoju odkázanosť na Božej pomoci, začne sa v jeho srdci rodiť pokora.            Pokora znamená mať správne chápanie seba samého, svojej padnutej prirodzenosti a vedomie nutnosti pomoci zhora. To všetko úplne mení srdce človeka.


Čítanosť(209)
Sv. Mikuláš  
28.07.2003 | Čítanosť(1314)
Téma: Pokora
04.10.2003 | Čítanosť(2500)
Hriech
06.10.2003 | Čítanosť(2200)
Čnosť


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet