8.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Mohutný most lásky k Bohu dosahuje breh večnosti vždy len cez najbližšiu podperu - cez lásku k blížnemu.”

~BERNHARD HÄRING ~

15.03.2020 - Miron
čítanosť34 reakcie0
(Share 4 0)


Téma: Pole / 4.23.28-31 / Cesty k dosiahnutiu pokory 2

Myšlienky... 113/2020

            Dobrý príklad rozumnej askézy, ktorá vedie k vrcholu kresťanskej dokonalosti skrze hĺbku pokory, nájdeme v živote požehnaného Izidora Alexandrijského. Bol jedným z vplyvných obyvateľov Alexandrie. Povolaný Božím milosrdenstvom k mníšskemu životu, Izidor vstúpil do monastiera neďaleko od Alexandrie a oddal sa v úplnej poslušnosti ihumenovi monastiera, ktorý bol mužom naplneným Svätým Duchom. Keď videl, že vysoké postavenie vo svete naplnilo Izidora hrubým a pyšným charakterom, rozhodol sa vykoreniť túto duchovnú chorobu skrze poslušnosť, ktorá nebola tak namáhavá pre telo ako pre choré srdce. A keďže Izidor pri vstupe do monastiera povedal ihumenovi, že sa mu dáva ako kus železa kováčovi, ihumen mu prikázal, aby neustále stál pri vchode do monastiera a poklonil sa každému človekovi, ktorý do neho vchádza i vychádza so slovami: „Modli sa za mňa, pretože som posadnutý démonom.“            Izidor ukázal poslušnosť ihumenovi ako anjel Bohu. Vykonával tento príkaz sedem rokov. Boh mu vo vízii oznámil čas jeho smrti a Izidor zomrel v radosti. Svätému Jánovi Klimakovi opísal stav svojej duše počas tejto askézy nasledujúcimi slovami:            „Najprv som myslel, že som predal seba samého za vykúpenie z mojich hriechov a tak som sa klaňal v veľkou bolesťou, nútiac sa tak silno, akoby som dával vlastnú krv. Po roku moje srdce prestalo cítiť bolesť, pretože očakávalo odmenu za svoju trpezlivosť od Boha. Ale po ďalšom roku som v srdci pochopil, ž som dokonca i nehodný ostať v monastieri, byť na očiach otcov, rozprávať sa s nimi i prijímať sväté Tajomstvá. Iba úplným sklonením očí k zemi a sklonením mojich myšlienok ešte hlbšie, som mohol v úprimnosti žobrať každého prichádzajúceho a odchádzajúceho človeka, aby sa za mňa modlil.“            Tu je pravá fyzická práca a poslušnosť, ktorá je urobená s múdrosťou. Tu je ich ovocie! Jedná pokorná myšlienka vedie k druhej, akoby ju trénovala, dokiaľ človek nevstúpi do najúplnejšieho mystického cítenia pokory. Skrze tento svätý pocit, nebesia sa otvorili pre svätého Izidora, pretože sa stal živým chrámom Boha. „Pokora robí človeka miesto, kde prebýva Boh,“ povedal svätý Barsanufios Veľký. (Pole, kapitola 23, odstavec 28-31.)            Toto poučenie azda nepotrebuje žiaden komentár. Možno len jednu poznámku. Keď počúvame o podobných formách askézy, môžeme ich považovať za príliš bizarné a ponižujúce. V asketická literatúra a životopisy svätých sú však nimi doslova naplnené. Ak sa na ne nebudeme pozerať zo správneho uhla, tak môžu spôsobiť, že nám unikne duchovné poučenie, ktoré v sebe skrývajú. Tým správnym uhlom je myšlienka, že každý prostriedok, ktorý vykoreňuje vášne, očisťuje srdce a posväcuje človeka, je veľmi dobrý a užitočný. Niekedy je určitá extrémnosť askézy nutná na rozbitie hriešneho návyku a zlomenie ľudského ega. Nečudujeme sa radikálnym chirurgickým zásahom do nášho tela, keď ich cieľom je uzdravenie z nebezpečnej choroby. Rovnako tak by sme sa nemali čudovať prísnym asketickým cvičeniam, ktoré usilujú o prinavrátenie duchovného zdravia, najmä keď ide o získanie spásy a večného života.


Čítanosť(209)
Sv. Mikuláš  
28.07.2003 | Čítanosť(1314)
Téma: Pokora
04.10.2003 | Čítanosť(2500)
Hriech
06.10.2003 | Čítanosť(2200)
Čnosť


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet