1.jún 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Prítomný okamih je najvrcholnejší bod. Veď celá minulosť vzhľadom naň nebola ničím iným než prípravou.

~FRIEDRICH HEBBEL~

15.03.2020 - Miron
čítanosť21 reakcie0
(Share 5 0)


Téma: Pole / 4.23.34-36 / Cesty k dosiahnutiu pokory 4

Myšlienky... 115/2020

            Prorok Izaiáš takto povedal o Pánovi: „Hľa, môj služobník priviniem si ho, vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Svojho ducha som vložil na neho, prinesie právo národom. Nebude kričať ani hlučne volať, nedá na ulici počuť svoj hlas“ (Iz 42, 1-2).            Apoštol Peter takto svedčil o úplnom naplnení tohto proroctva: „Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. Keď mu zlorečili on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo“ (1 Pt 2, 21. 23).            A tak ak my, ktorí sme vinní pre nespočetné hriechy a prišli sme do monastiera dať sa ukrižovať pre svoje hriechy na pravej strane Spasiteľa, potom musíme prijať každú bolesť, nezáleží na tom, čo to je, a prijať ju ako spravodlivú odmenu za hriechy a spravodlivý trest za nich. Keď máme takúto dispozíciu, prosba o odpustenie v každej situácií bude samozrejme správna a logická. „Ospravedlňovanie slovami nepatrí kresťanskému životu,“ povedal svätý Izák Sýrsky. Svätý Pimen Veľký povedal: „Padáme do mnohých pokušení, pretože opúšťame postavenie, ktoré je hodné nášho mena. Nevidíme, že kanaánska žena prijala meno, ktoré jej bolo dané a Pán ju utešil (Mt 15, 21-28)? Abigail povedala Dávidovi: „Na mne nech je vina, môj pane!“ (1 Sam 25, 24), a Dávidovi sa zapáčila pre tieto slová. Abigail je obrazom duše a Dávid je obrazom Boha – ak duša sa viní pred Pánom, Pán bude milovať túto dušu. Svätý bol spýtaný, čo znamená „vysoko vážený“. Odpovedal: „Ospravedlnenia. Neospravedlňuj seba samého a nájdeš pokoj.“ (Pole, kapitola 23, odstavec 34-36.)            Svätý Ignác Briančaninov chápe, že je len ťažko zlomiť ego, ktoré sa vzpiera pri myšlienke vzdania sa ospravedlnenia seba samého v spravodlivých situáciách. Preto prináša pripomína niektoré časti Svätého písma, aby pomohol našej vôli vydať sa na túto cestu. Pripomína aj slová svätých Otcov: Napríklad slová svätého Izáka Sýrskeho: „Ospravedlňovanie slovami nepatrí kresťanskému životu.“ Týmto nám chce ukázať, že sa držíme nesprávneho názoru, postoja, ktorý bol zrodený našou pýchou. Mali by sme byť preto pozorní, aby naša múdrosť, poškvrnená a zdeformovaná vášňami, neodmietla pravú múdrosť, ktorá dušu otvára pre mnohé duchovné dobrá.


Čítanosť(204)
Sv. Mikuláš  
28.07.2003 | Čítanosť(1312)
Téma: Pokora
04.10.2003 | Čítanosť(2498)
Hriech
06.10.2003 | Čítanosť(2199)
Čnosť


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet