8.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Podobne, ako maliar robí kópiu obrazu, tak, že sa na neho často díva a snaží sa do svojej práce preniesť jeho rysy a charakter, podobne treba, aby ten, kto sa chce stať všestranne rozvinutým v čnostiach, často dvíhal svoj zrak na životy svätých a usiloval sa ich dobré vlastnosti a čnosti prevziať a uviesť do svojho života.

~sv. Bazil Veľký~

15.03.2020 - Miron
čítanosť35 reakcie0
(Share 11 0)


Téma: Pole / 4.23.37-39 / Cesty k dosiahnutiu pokory 4

Myšlienky... 116/2020

            Kto sa neospravedlňuje je vedený pokorným zmýšľaním, ale kto sa ospravedlňuje, je vedený aroganciou. Alexandrijský patriarcha Teofilos raz navštívil Nitriu. Táto hora bola obývaná veľkou mníšskou komunitou, kde všetci žili hesychastickým štýlom života. Abba tohto monastiera bol mužom veľkej svätosti. Patriarcha sa ho spýtal, čo je podľa jeho názoru najdôležitejším aspektom mníšskej cesty. Abba odpovedal: „Neustále obviňovanie a súdenie seba samého.“ Patriarcha mu odpovedal: „Je to tak. Nie je inej cesty, než je táto.“            Uzatvorím svoje skromné učenie o pokore s nádherným učením svätého Jána Proroka o tejto čnosti:            „Pokora znamená nikdy sa nepovažovať za niekoho dôležitého, potlačiť svoju vôľu vo všetkom, podriadiť sa každému, niesť všetko, čo sa stane bez podráždenia. Toto je skutočná pokora, v ktorej nie je miesto pre márnomyseľnosť. Pokorne zmýšľajúci nesmie ukázať svoju pokoru skrze „pokorné slová“. Stačí pre neho povedať „ľutujem“ alebo „modli sa za mňa“. Nesmie tiež usilovať robiť nič skromné a nedostatočné -vedie to do márnomyseľnosti, brzdí duchovný pokrok a je viac škodlivé než dobré; ale keď niekto nám prikáže urobiť niečo podradné, nesmieme odporovať, ale musíme to urobiť s poslušnosťou. Toto vedie k pokroku.“ (Pole, kapitola 23, odstavec 37-39.)            Svätý Ignác Briančaninov nám tu ponúka jasný a jednoduchý návod na pestovanie pokory. Je dôležité si to uchovať v srdci, pretože bez pokory sa nám rozhodne nebude dariť v duchovnom živote. Osvojenie si pokory nemožno považovať len za pridanie nejakej ozdoby navyše na život duše. Je to podstatná čnosť, ktorá priťahuje Božiu milosť.            Pekne to vysvetlil svätý Paisij Svätohorský, keď povedal:            „Prvým dieťaťom pokory je jednoduchosť. A keď je v osobe prítomná jednoduchosť, potom je prítomná aj láska, obeta, dobrota a zbožnosť. Jednoduchý človek má čistotu duše a bezpodmienečnú dôveru v Boha. Jednoduchosť bola vlastná Adamovi pred pádom, videl všetko čisto, pretože bol oblečený do Božej milosti.            Nakoľko jednoduchý a úprimný človek je pokorný, prijíma milosť od Boha, ktorý je jednoduchý a dobrý vo svojej prirodzenosti.“


Čítanosť(209)
Sv. Mikuláš  
28.07.2003 | Čítanosť(1314)
Téma: Pokora
04.10.2003 | Čítanosť(2500)
Hriech
06.10.2003 | Čítanosť(2200)
Čnosť


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet