29.máj 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Umieraním pochopíš tajomstvo. Ale pochopíš ho len vtedy, ak budeš umierať z lásky.

~CARLO CARRETTO~

10.03.2020 - Miron
čítanosť27 reakcie0
(Share 3 0)


Téma: Pole / 3.21.1 / Viera v Krista je život

Myšlienky... 87/2020

            Dvadsiata prvá kapitola sa svojim štýlom odlišuje od ostatných. Je skôr krátkou meditáciou o viere, ktorú svätý Ignác Briančaninov vložil na záver tretej časti svojho manuálu duchovného života. Toto je jej prvá časť:            Vylejem slová môjho srdca, ktoré je v ticho pohnuté neblednúcou a nevýslovnou radosťou. Bratia! Vstúpte s čistou mysľou do mojich slov a nájdete radosť v tomto duchovnom sviatku! Viera v Krista je život! Kto sa živí vierou má predchuť večného života, ktorá je daná spravodlivým počas tohto pozemského putovania. Pán povedal: „Kto verí, má večný život“ (Jn 6, 47). Skrze vieru spravodliví Boží trpezlivo niesli kruté pokušenia; nakoľko držali bohatstvá a radosť večného života vo svojich srdciach, považovali tento pozemský život s jeho lákadlami za menej než nič. Skrze vieru prijali utrpenia a skúšky ak dar od Boha, skrze ktorý im Boh dovolil nasledovať a vziať účasť na jeho pozemskom živote, keď si prial, aby jedna z Jeho Osôb vzala na seba ľudskú prirodzenosť kvôli našej spáse. Nekonečná radosť daná vierou zatienila bolesť utrpenia natoľko, že počas trápenia cítili iba potešenie. Veľký mučeník Eustratios tomu vydal svedectvo modlitbou pred smrťou, keď sklonil svoju hlavu pred mečom. „Utrpenie tela,“ povedal Bohu,  „je radosť tvojim otrokom.“ Skrze vieru svätci sa ponorili do hĺbok pokory; uvideli čistými očami viery, že veci, ktoré ľudia prinášajú ako obetu Bohu – nie sú potrebné pre Boha. Sú však nevyhnutné a spásonosné pre človeka, ktorý sa ich pokúša priniesť Bohu. Boh povedal: „Počuj, ľud môj, chcem hovoriť; teba, Izrael, idem usvedčiť ja, Boh, čo tvojím Bohom som. Neobviňujem ťa pre tvoje obety, veď tvoje žertvy stále sú predo mnou. Aj keď budem hladný, nebudem pýtať od teba; veď moja je zem i s tým, čo ju napĺňa“ (Ž 50, 7-8.12). „Veď kto ti dáva vyniknúť?! Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasceš, akoby si nebol dostal?“ (1 Kor 4, 7). „Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať“ (Lk 12, 48). (Pole, kapitola 21, odstavec 1.)


25.06.2003 | Čítanosť(2773)
Téma: Viera


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet