1.jún 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Čistota úmyslu sa zakladá na Božej prítomnosti: Boh, náš Pán, je prítomný vo všetkých našich úmysloch. Ako by sa naše srdce oslobodilo od všetkých pozemských prekážok, aký čistý by bol náš pohľad a ako by sme mohli konať nadprirodzene, keby Ježiš Kristus skutočne kraľoval v našom vnútri a riadil naše plány a činy!

~C. Canals ~

10.03.2020 - Miron
čítanosť34 reakcie0
(Share 3 0)


Téma: Pole / 3.21.2 / Poklad, ktorý dáva viera

Myšlienky... 88/2020

            Svätý Ignác Briančaninov pokračuje vo svojej meditácií o viere:            Boží svätí konali zázraky, kriesili mŕtvych, prorokovali, boli naplnení duchovnou sladkosťou a v rovnakom čase sa pokorili a stáli v úžase pred Bohom, vnímajúc so strachom a údivom, že Boh dovolil prachu a blatu prijať jeho Svätého Ducha. Aký div! Myseľ je prinútená zamĺknuť pred týmito tajomstvami; srdce je naplnené nevýslovnou radosťou; a jazyk to nedokáže opísať. Vierou svätí začali milovať svojich nepriateľov. Oko mysle, osvetlené vierou, pozerá priamo bez odvracania na Boha v jeho prozreteľnosti a pripisuje všetky vonkajšie udalosti jeho riadeniu. Takto Dávid, ktorý mal Pána vždy pred očami (Ž 16, 8), aby ostal pevným v čase trápení a neúspechov, ktoré by mohli znepokojiť jeho srdce, povedal o Semeiovi, keď ho preklínal a hádzal do neho kamene: „Nestarajte sa do toho, synovia Sarvie! Nech preklína! Lebo ak mu Pán povedal: „Preklínaj Dávida!“, kto mu povie: „Prečo to robíš?!“ Potom povedal Dávid Abisaiovi a všetkým svojim sluhom: „Hľa, môj syn, ktorý vyšiel z mojich útrob, číha mi na život, nuž o čo skôr to môže tento Benjamínec! Nechajte ho preklínať, lebo mu to Pán prikázal! Azda zhliadne na moju biedu a odplatí mi dobrým za dnešné preklínanie“ (2 Sam 16, 10-12). Duša prijíma pokušenia ako medecínu pre svoju chorobu a ďakujem Lekárovi – Bohu – a spieva: „Skúmaj ma, Pane, a skúšaj, ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ“ (Ž 26, 2). Keď človek vníma svoje pokušenia v tomto svetle, ľudia a ostatné zdroje pokušení sú bokom, sú ako iba  nástroje. Nesmeruje k ním žiaden hnev a nepriateľstvo. Duša oslavuje Stvoriteľa, ďakuje nebeskému Lekárovi v extáze nevýslovnej radosti a začína žehnať nástroje svojho uzdravenia. Zrazu je zapálená láskou k nepriateľom; človek sa stáva pripraveným dať život za svojich nepriateľov a nevidí v tom obeť, ale nevyhnutnú povinnosť sluhu. Od toho momentu, nebo samo je otvorené pre nás a my vstupujeme do lásky k blížnemu; a skrze to vstupujeme do lásky k Bohu, zjednocujeme sa s Bohom a Boh v nás prebýva. Aký poklad je obsiahnutý vo viere, tej sprostredkovateľke a darkyne nádeje a lásky! Amen. (Pole, kapitola 21, odstavec 2.)


25.06.2003 | Čítanosť(2773)
Téma: Viera
27.06.2003 | Čítanosť(3476)
Duchovný život


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet