8.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Čas si začíname vážiť až vtedy, keď nám ho zostáva už málo.”

~LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ~

10.03.2020 - Miron
čítanosť40 reakcie0
(Share 5 0)


Téma: Pole / 4.22.23-25 / Indikátor vážneho problému

Myšlienky... 99/2020

            Boh poznal slabosť človeka, vedel, že dokonca aj po krste ľudia padnú do hriechu. Kvôli tomu ustanovil tajomstvo pokánia vo svojej Cirkvi, skrze ktoré hriechy spáchané po krste sú očistené. Pokánie musí ísť ruka v ruke s vierou v Krista; musí jestvovať pred krstom; a po krste znovu ustanovuje tých, ktorí odmietli Krista ako tých, ktorí v ňom boli pokrstení.            Keď mnohí z Jeruzalema a celej Judei prišli k Jordánu dať sa pokrstiť Jánom, prorokom pokánia, vyznali svoje hriechy. Podľa svätého Jána Klimaka, vyznali ich nie preto, že Krstiteľ potreboval počuť ich hriechy, ale pretože ich pokánie mohlo byť len tak pravdivé, ak ich vyznanie bolo spojené so skrúšenosťou pre padnutie do hriechu.            Ten istý Otec pokračuje, že duša pozná potrebu vyznania hriechov. Je to ako uzda, ktorá pomáha ochrániť sa opakovaniu tých istých hriechov. Na druhej strane, nevyznané hriechy sú spáchané akoby v temnote a rýchlo sa opakujú. (Pole, kapitola 22, odstavec 23-25.)            Jeden starší kňaz mi povedal, že vníma vzrastajúci počet tých, ktorí majú veľký problém so sviatosťou pokánia. Príčiny sú podľa neho dve: prvou je, že nevedia, čo majú vyznať a druhou je, že vlastne ani necítia bolesť nad spáchanými hriechmi. Myslím si, že obe príčiny sú veľmi úzko spojené a svedčia o oveľa väčšom probléme, ktorým je nepochopenie samotného kresťanského života. Svätý Teofan Zatvornik ho vysvetľuje takto: „Podstata kresťanského života leží v spoločenstve s Bohom, v Ježišovi Kristovi našom Pánovi – v spoločenstve s Bohom, ktoré je na začiatku zvyčajne ukryté nielen pre druhých, ale tiež pred nami samými. Svedectvo tohto života, ktoré je viditeľné alebo môže byť v nás vnímané je vrúcnosť aktívneho nadšenia páčiť sa Bohu kresťanským spôsobom, s úplnou sebaobetou a odmietnutím všetkého, čo sa mu protiví. Keď nastane takýto zápal, vtedy začína kresťanský život.“            Keď je ľudské srdce správne formované a vedené k osvojeniu si správneho chápania kresťanského života, potom sa stáva veľmi citlivým na pády do hriechu. A táto citlivosť priam ženie k sviatosti pokánia, pretože pre srdce je neznesiteľný stav, ktorý ho oddeľuje od Pána. Svätý Ignác Briančaninov hovorí, že „duša pozná potrebu pokánia“.            Ak máme problém so sviatosťou pokánia, ak sa k nej musíme nútiť, ak nevieme, čo vlastne máme vyznať, to všetko môžu byť indikátory vážnejšieho duchovného problému. Je potrebné sa s tým zdôveriť svojmu duchovnému otcovi a požiadať ho o sprevádzanie, aby uzdravilo to, čo bolo zranené nedostatočnou duchovnou formáciou alebo dlhodobým zotrvávaním v hriechu.


25.06.2003 | Čítanosť(1257)
Téma: Pokánie
25.06.2003 | Čítanosť(1212)
Téma: Pokánie
25.06.2003 | Čítanosť(1168)
Téma: Pokánie
Pokánie |
Pokánie | Pokánie
04.10.2003 | Čítanosť(2500)
Hriech


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet