1.jún 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Vďačnosť rastie len v slobode. Kto daruje, nemôže zaväzovať druhého k vďačnosti a príjemca sa nesmie cítiť donútený dlh splatiť.”

~JOHAN DE VRIES ~

06.03.2020 - Miron
čítanosť22 reakcie0
(Share 1 0)


Téma: Čítanie svätých Otcov

Myšlienky... 69/2020

            Pred pár dňami mi jeden priateľ rozprával, že sa zúčastnil jednodňovej konferencie pre kňazov. Zaznelo na nej niekoľko prednášok na tému nových výziev v pastorácií dneška. Môjho priateľa zaujala hlavne posledná prednáška, ktorá vyvolala dlhú a búrlivú diskusiu. Prednášateľ opísal niekoľko problémov, s ktorými sa kňazi často stretávajú a ponúkol ich riešenie skrze pripomenutie učenia svätých asketických Otcov. Aj keď niektorí zúčastnení v diskusii prišli s určitou kritikov a názorom, že učenie týchto svätcov o duchovnom živote sa nedá v plnosti aplikovať v súčasnej dobe, predsa len väčšina kňazov reagovala veľmi pozitívne. Môj priateľ povedal, že jeden z nich v diskusii povedal presne to, čo mal sám na mysli. Ten kňaz povedal: „Rady, ktoré zazneli v prednáške, budú veľkou pomocou pre každého z nás. Pýtam sa však, prečo toto štúdium duchovného života, nie je najhlavnejším a najdôležitejším predmetom v našich kňazských seminároch. Nie je hanbou, že sa o týchto dôležitých radách dozvedám až teraz, po pätnástich rokoch kňazskej služby? Koľkým ľuďom som mohol za ten čas účinne pomôcť, keby som o tom vedel skôr!“            Slová tohto kňaza vo mne tiež zarezonovali, pretože povedal presne to, čo si často sám hovorím. Počas štúdia svätých Otcov o umení duchovného života sa tiež často pýtam, prečo toto nebolo hlavnou náplňou formácie v kňazskom seminári. Prečo nám ani len nikto neodporúčal vydať sa týmto smerom? Prečo sa dával veľký dôraz na rôzne poznatky, ktoré som počas tridsaťročnej pastoračnej praxe ani raz nepoužil, a len malý dôraz na spoznávanie a formovanie v duchovnej tradícií, ktorá splodila mnoho veľké množstvo svätých? Pýtam sa rovnako ako ten kňaz, koľkým ľuďom som mohol účinnejšie duchovne pomôcť, keby som bol vedel to, čo sa v posledným rokoch dozvedám štúdium duchovného života ako ho predkladajú svätí Otcovia. Cítim ako krivdu, že mi nebolo dané to, čo som pre pastoračnú prácu najviac potreboval. Predpoklad, že kvalitné akademické vzdelanie prináša zároveň duchovnú múdrosť a skúsenosť, je nesprávny a veľmi škodlivý. Ani ten najvyšší titul nie je zárukou duchovnej zrelosti a schopnosti viesť ľudské duše. Napriek tomu sa zdá, že je to hlavnou a určujúcou podmienkou pre prijatie kňazského svätenia. Poznám mnoho prípadov, ktoré potvrdzujú toto tvrdenie. Nedokonalé poznanie múdrosti duchovného života nazhromaždenej svätými spôsobuje, že kňazi naplnení horlivosťou pre Boha a láskou k dušiam s dobrým úmyslom mnohokrát doslova vynachádzajú rôzne nové cesty pre pastoráciu, budujú rôzne spoločenstvá, vynakladajú enormnú snahu v rôznych oblastiach, a to všetko zväčša s veľmi malým ovocím. Bez správnych základoch, bez poznania tých jemných duchovných zákonitostí, ktoré mnohokrát protirečia zaužívanému chápaniu, bez poznania a správneho uplatňovania celej tej širokej škály asketických prostriedkov, len ťažko sa dá postaviť solídna duchovná stavba v duši človeka.            Toto zdieľanie myšlienok, ktoré vyvolal rozhovor s mojim priateľom, neponúkam preto, aby som kritizoval. Ani si nemyslím, že tým môžem zmeniť štruktúru formácie v kňazských seminároch, aj keď reforma je viac než potrebná. Zdieľam to iba na upozornenie tohto problému a hlavne na povzbudenie k osvojeniu si čítania diel svätých Otcov, ktorí učia o duchovnom živote. Toto asketické cvičenie nám pomôže osvojiť si ich múdrosť. Svätý biskup Ignác Briančaninov k tomu povzbudzuje slovami:            „Čítanie diel svätých Otcov je začiatok a koniec všetkých čností. Z tohto čítania sa učíme skutočnému významu Svätého písma; sme štepení do pravej viery, do života podľa evanjeliových prikázaní a nadobudneme k nim hlbokú úctu. Jedným slovom tieto diela učia nás spáse a kresťanskej dokonalosti.            Z dôvodu nedostatku duchovných sprievodcov v našich časoch, svätí Otcovia sa stali najspoľahlivejšími sprievodcami pre tých, ktorí túžia po spáse a kresťanskej dokonalosti.            Knihy svätých Otcov, podľa slov jedného z nich, sú ako zrkadlo – duša, ktorá sa na ne pozerá často a s pozornosťou, vidí všetky svoje nedostatky.            Tieto knihy sú ako veľký sklad medicínskych potrieb – v ňom duša môže nájsť život zachraňujúci liek pre každú duchovnú chorobu.“            Usilujme sa využiť každú príležitosť, aby sme vystavili svoju dušu učeniu svätých Otcov. Prinútia nás všeličo z nej vyhodiť, ale zasejú do nej veľa dobrých semien pre rast v čnostiach a vo svätosti. Mnohými bol potvrdený výrok, že kto začne čítať diela svätých, musí očakávať zmenu vo svojom živote.


27.05.2011 | Čítanosť(4926)
Téma: Človek / Duchovný život
27.06.2003 | Čítanosť(3476)
Duchovný život


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet