1.jún 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Naše časy hladujú po Božom slove. Slovo ľudské útočí na súčasného človeka zo všetkých strán, priamo ho zasypáva. Preto služba Pánu Bohu a jeho Slovu je dnes najväčšou službou, akú možno preukázať človekovi našich dní.

~Hans Steffens ~

06.03.2020 - Miron
čítanosť25 reakcie0
(Share 1 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 34.1.1 / Tri kroky pre sústredenie mysle

Myšlienky... 70/2020

            V prvom odstavci tridsiatej štvrtej homílie svätý Izák Sýrsky dáva praktickú radu pre tých, ktorí ešte kontempláciu alebo ako to definuje „silu skutočnej božskej vízie“. Táto rada spočíva v osvojení si a nasledovaní troch krokov.            Prvým je meditácia nad tropármi, teda nad liturgickými textami a nad žalmami. Človek sa nesmie uspokojiť len s ich čítaním, ale má sa neustále snažiť o preniknutie do ich zmyslu a pochopeniu ich posolstva pre svoj duchovný život.            Druhým je pamätanie na smrť. Toto asketické snaženie je neustále pripomínané učiteľmi duchovného života ako mocný prostriedok pre duchovný rast. Hovoria, že človek, ktorý denne pamätá na smrť, nehreší.            Tretím je nádej na budúce veci. Uvažovanie o realite neba a blaženosti večného života prináša nádej, túžbu a aktívne očakávanie týchto prisľúbených vecí.            Svätý Izák Sýrsky o týchto troch krokoch hovorí: „Tieto dávajú mysli sústredenosť a nedovoľujú jej blúdiť bez cieľa, kým nepríde skutočná božská vízia; pretože sila ducha je väčšia než vášne.“            Táto rada je veľmi užitočná pre súčasného človeka, ktorý nesmierne trpí na nesústredenosť mysle. Záplava podnetov, ktoré prichádzajú zo sveta, napĺňajú srdce rôznymi obrazmi, ktoré následne útočia na myseľ vo forme spomienok. Tento stav znemožňuje kontempláciu. Nasledovanie spomenutých troch krokov však pomaly vedie k sústredenosti a pripravenosti na prijatie božskej vízie.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet