29.máj 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Pane, daj mi silu odporovať, trpezlivosť znášať a stálosť vytrvať.”

~TOMÁŠ KEMPENSKÝ ~

26.02.2020 - Miron
čítanosť29 reakcie0
(Share 1 0)


Téma: Nový rok / Krajina pokrytá ľadom materializmu a ateizmu

Myšlienky... 49/2020

            Jedným z pekných zvykov, ktoré ma oslovil po príchode do USA, je spojený s vianočným obdobím. Mnohí ľudia majú vo zvyku zaslať spolu s vianočným prianím aj krátky list, v ktorý je zhrnutím života ich rodiny za posledný rok. Keď uvážime, že mnohé rodiny sú roztrúsené po celom území USA, tak je to pekný spôsob ako zabrániť určitému odcudzeniu sa. V posledných rokoch som si všimol, že tento spôsob sa presunul na sociálne siete. Pred pár dňami ma zaujal podobný súhrn publikovaný jedným známym na Facebook. Zvlášť ma oslovila jedna časť, v ktorej so smútkom poznamenal, že počas roka mnoho jeho priateľov opustilo Cirkev pre stratu viery. Napísal: „Nemôžem to pochopiť. A jedným z mojich predsavzatí do nového roka je modliť sa za udržanie svojej viery. Je to tak krehký dar.“            Tieto jeho slová vo mne rezonovali v posledné dni. Azda preto, že sám poznám mnohých, ktorí stratili vieru alebo si osvojili jej veľmi zdeformovanú podobu, ktorá síce uspokojuje ich svedomie, ale predsa len ich odlučuje od Krista. A tiež preto, že vidím bolesť mnohých v našej farnosti, ktorí sú naplnení bolesťou pre stratu viery svojich detí a vnúčat. A zo všetkých strán zaznieva naliehavá otázka, čo robiť, aby sa zastavila táto infekcia nevery, ktorá zasahuje srdcia stále väčšieho množstva ľudí.            Aby sme však našli odpoveď na otázku čo robiť, musíme najprv spoznať príčinu tejto infekcie nevery. A nie je málo tých, ktorí nám dávajú vysvetlenie. Jedným z nich je aj starec Amfilochios, ktorý hovorí: „Naša krajina je pokrytá ľadom materializmu a ateizmu a my sme povolaní mať účasť na ich porážke. Pretože len keď sa tento ľad roztopí, budeme schopní znovu nájsť a tešiť sa zo skutočnej zeme, ktorú apoštolské pluhy kultivovali a krv mučeníkov a pot svätých asketikov zalievali. Keď noetické slnko zohreje túto pôdu, okamžite z nej vyklíčia kvety, zakvitnú a prinesú ovocie, ako tomu bolo v minulosti, na Božiu slávu.“            Pre plné pochopenie jeho slov však musíme použiť kľúč, ktorý nám ponúka učenie svätých učiteľov duchovného života. Títo svätí Otcovia svorne hovoria, že v duchovnom živote jestvuje určitá postupnosť krokov, ktorú nemožno zanedbať. Veľmi pekne je to vystihnuté v diele Rebrík svätého Jána Klimaka, ktorý duchovný život alebo skôr duchovný výstup duše rozdeľuje do tridsiatich krokoch. Čitateľom však musí otriasť záver prvého kroku, v ktorom svätý Klimak hovorí, že bez jeho osvojenia človek nie je schopný urobiť žiaden pokrok v tých ostatných. Svätý Peter Damasky vo Filokalii nám predkladá jednotlivé Blahoslavenstva ako postupnosť krokov v duchovnom živote. A podobne ako svätý Ján Klimak pripomína, že bez osvojenia sa si kroku obsiahnutom v prvom blahoslavenstve: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo,“ (Mt 5, 3) nie je možný ďalší pokrok v duchovnom raste. Svätí Otcovia nás učia, že bez úsilia o duchovný rast, život duše pomaly odumiera. Viera sa buď úplne vytráca alebo sa uspokojuje s formálnym naplnením niektorých znakov kresťanského života. A tak slová starca Amfilochiosa o zamrznutej krajine dopadajú nielen na tých, ktorí sa otvorene hlásia k ateizmu a slúžia bôžiku materializmu, ale aj na tých, ktorí sa ešte stále hlásia ku kresťanstvu, ale dovolili, aby tento mráz nevery zasiahol aj ich duše. Zamrznutá zem je bez života a nemôže priniesť žiadne plody.            Pozrime sa teda bližšie na tie prvé kroky, ktoré nám predstavuje svätý Ján Klimak a svätý Peter Damasky.            Svätý Ján Klimak hovorí, že prvým krokom je odpútanosť od sveta, zrieknutie sa sveta pre Krista. Ide o nastavenie srdca, ktoré spoznalo najvyššie dobro a dobrovoľne sa zrieka všetkého, čo mu bráni na ceste k jeho dosiahnutiu. Svätý Peter Damasky hovorí o chudobe v duchu – pod čím myslí stav srdca, ktoré si uvedomuje svoju biedu, svoju hriešnosť, potrebu Spasiteľa, ku ktorému volá dňom i nocou o pomoc a milosrdenstvo. Aj keď sa zdá, že ide o rozličné veci, sú len stranami jednej a tej istej mince. Predstavujú prvý krok v duchovnom živote: spoznanie svojej hriešnosti, odkázanosti na Božiu pomoc a praktické úsilie na odstránenie prekážok na ceste k spáse.            Ako často sa stretávame s ľuďmi, ktorí by niesli znaky tohto prvého kroku? Touto otázkou nechcem bagatelizovať dobrú vôľu a úmysly mnohých kresťanov. Iba chcem povedať, že z chápania duchovného života sa vytratila radikálnosť, ktorá má mu byť vlastná. Bez nej i tie najlepšie úmysly budú zničené alebo silno poškodené mnohými kompromismi, ku ktorým nás núti spoločnosť, v ktorej žijeme.            Čo teda máme robiť, aby sme rozmrazili zamrznutú pôdu svojho srdca? Bolo by dobré nasledovať predsavzatie toho muža, ktoré som na začiatku spomenul. Je dôležité sa začať intenzívne modliť o udržanie si daru viery a o jej rozvoj. V duchovnom živote nie je možné usalašiť sa natrvalo na nejakej pohodlnej úrovni. Je v ňom neustály pohyb – buď ide o výstup k Bohu alebo o opačný pohyb, keď naše nasadenie v duchovnej námahe pohasne. Modlitba je nevyhnutná ak chceme prebudiť túžbu po osvojení si opísaného prvého kroku v duchovnom živote. A táto túžba nás privedie postupne k spoznaniu i k osvojeniu si ďalších krokov na ceste duchovného výstupu.            Tí, ktorí sa vydali touto cestou, nielenže sa pomaly začínajú tešiť ovociu pôsobenia milosti v ich dušiach, ale doslova rozmrazujú zem okolo seba a tak v tých, ktorí sú v ich blízkosti, sa prebúdza túžba po tomto skutočnom kresťanskom živote. Toto je naša úloha – mať takto účasť na porážke „ľadu materializmu a ateizmu“ ako k tomu vyzýval starec Amfilochios.            A toto je moje prianie i predsavzatie pre seba i pre vás všetkých do nového roka.


27.05.2011 | Čítanosť(4925)
Téma: Človek / Duchovný život
27.06.2003 | Čítanosť(3473)
Duchovný život
18.01.2010 | Čítanosť(1819)
Kresťanstvo


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet