29.máj 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ten, kto sedí za stolom a nemá chuť na predložené jedlá, zjavne nie je zdravý. Tak isto i ten, kto číta, či počuje Božie slovo a neprijíma ho s radosťou a uspokojením do svojho srdca, je chorí vo viere. Neskôr zomiera od duchovného hladu a smädu a pritom je obklopený všelijakými výbornými duchovnými jedlami. Podobne, ako ké mŕtvy necíti, keď ho umývajú vodou, tak isto aj tento duševne mŕtvy, hoci je orosovaný životodárnymi Božími slovami, necíti to svojim duchom a slová prelietajú okolo neho bez účinku.

~Prepodobný Simon Nový Bohoslov ~

26.02.2020 - Miron
čítanosť26 reakcie0
(Share 5 0)


Téma: 30. Nedeľa po ZSD / Lk 18, 18-27

Myšlienky... 52/2020

            Príbeh o bohatom mužovi, ktorý sa Spasiteľa pýtal na cestu k dosiahnutiu večného života, má smutný koniec. Tento muž aj keď dostal odpoveď na svoju otázku, odišiel od Ježiša smutný. Aj keď Evanjelium o tom nehovorí, môžeme s určitosťou povedať, že podobný smútok zavládol aj v Spasiteľovom srdci a srdciach tých, ktorí boli svedkami tohto stretnutia. Toto môžeme tvrdiť aj na základe vlastnej skúsenosti a vlastných pocitov, keď vidíme našich príbuzných, našich priateľov a známych odchádzať od Spasiteľa, odchádzať z Cirkvi. Zmocňuje sa nás pritom smútok a tak trochu bezradne sa pýtame, čo spôsobilo toto ich rozhodnutie. Túto otázku sa pýtame zvlášť vtedy, keď vieme, že títo naši blížni neboli ukrátení o kresťanskú výchovu a katechézu.            Je však veľmi ťažké nájsť správnu odpoveď. Štatistiky hovoria, že Cirkev v západnej civilizácii opúšťa veľmi veľa katolíkov a zdá sa, že nepoznáme prostriedky, ako tento odliv zastaviť. Vzniká veľmi veľa programov, ktoré chcú nanovo predstaviť Krista týmto ľuďom a priviesť ich späť do Cirkvi. Hľadajú sa nové cesty, niekedy na úkor opustenia overenej tradície duchovného života. A štatistiky znovu nemilosrdne pripomínajú, že takéto programy prinášajú dočasný úspech. Keď nadšenie vyprchá, mnohí sa vracajú do starých koľají. Čo teda máme robiť?            Evanjeliový príbeh nám dáva kľúč nielen k pochopeniu problému, ale tiež k jeho riešeniu. Ježiš Kristus, ktorý pozná srdcia ľudí, videl že tento bohatý muž je na dobrej ceste. Videl však tiež, že na tejto jeho ceste stojí jedna prekážka. Ten bohatý muž to musel tiež vnímať, keď hľadal radu pre obsiahnutie večného života. Tou prekážkou v jeho živote bola pripútanosť k majetku, prejav vášne lakomstva. Ježiš Kristus odhalil túto vášeň tým, že ponúkol liek na uzdravenie sa z tejto pripútanosti. Radikálnosť rady – predaj všetko čo más, rozdaj chudobným a potom príď a nasleduj ma – iba poukazuje na ráznosť, ktorá je potrebná na porazenie a vykorenenie tejto vášne. Muž však tento liek odmietol a odišiel smutný.            Ak sa vo svetle tohto poučenia pozrieme na našich blížnych, ktorí opustili Krista, tak celkom určite v ich životoch nájdeme rôzne vášne, ktoré pomaly spôsobili ich odchod. Jeden kňaz to potvrdil slovami: „Počas moje tridsaťročnej kňazskej služby som stretol mnoho ľudí, ktorí takým či onakým spôsobom odporovali nejakej oblasti učenia Evanjelia. Snažili sa byť múdrejší než Božie slovo a tak ospravedlniť vášne, ktoré ich zotročovali. Namiesto pokánia tvrdošijne zotrvávali vo svojom názore. A dnes sú takmer všetci mimo Cirkev... Je to prirodzené. Človek nemôže slúžiť naraz i Bohu i svojim vášňam.“            Čo teda máme robiť?            V prvom rade si musíme uvedomiť, že nie sme imúnni voči túžbam, ktoré vzbudzujú vášne. Tieto pokušenia k hriechu a hriešnych návykov sú veľmi silné a človek musí byť veľmi pozorný, aby ich odhalil a postavil sa im na odpor. Je preto dobré denno denne využívať asketické prostriedky duchovného života na spoznávanie stavu srdca, aby sme dokázali tieto pokušenia rýchlo odmaskovať a ak sme upadli, tak rýchlo konať pokánie.            V druhom rade musíme si uvedomiť, že tí, ktorí opustili Krista, urobili tak, pretože hriešne vášne ich pozbavili Božej milosti, urobili ich hluchými a slepými voči duchovným veciam. Je potrebné, aby sme sa stali ich orodovníkmi u Boha, pre ktorého nič nie je nemožné. Radikálnosť nášho duchovného života, náš zápas o vykorenenie vášní a rast v čnostiach a náš nepretržitý príhovor za týchto našich zranených bratov a sestry môže spôsobiť mnoho zázrakov.            Nespoliehajme sa na to, že Cirkev príde s nejakým novým evanjelizačným programom, ktorý vzbudí nové zanietenie mnohých, ktoré ich privedie späť do Cirkvi. Aj keď takéto aktivity sú nápomocné, ak sa neuzdraví ľudské srdce, ak nezačne zápas o oslobodenie z nadvlády vášní, tak pôjde iba o dočasný efekt, ktorý nepotrvá veľmi dlho.


25.06.2003 | Čítanosť(1391)
Téma: Nasledovanie Krista
16.08.2003 | Čítanosť(1366)
Téma: Nasledovanie Krista
12.06.2003 | Čítanosť(8983)
Lk 18, 9-14
12.06.2003 | Čítanosť(2830)
Lk 18, 35-43
12.06.2003 | Čítanosť(2232)
Lk 18, 18-27


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet