6.august 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Ticho je ovzduším bolesti - i na Kalvárii sa mlčalo. Keď sa žalujeme, keď hľadáme útechu, stráca sa to, čo je na bolesti najposväcujúcejšie.”


~BL. ZDENKA SCHELINGOVÁ~

10.01.2020 - Miron
čítanosť121 reakcie0
(Share 6 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 26.3-13. / Vnímanie duchovných realít

Myšlienky... 2/2020

            Svätý Izák Sýrsky pokračuje v 26. homílií v učení, v ktorom zdôrazňuje nutnosť očistenia srdca a mysle, aby sme boli schopní vnímať neviditeľný duchovný svet. A to nielen prítomnosť anjelov, ale aj démonov. Na adresu démonov hovorí, že ich bytie je tak zatemnené, že nedokážu vidieť vyššie duchovné rády. Týmto vysvetľuje rozdiel medzi anjelmi a démonmi vzhľadom na ich interakciu s človekom. Ak by sme chceli veľmi jednoduché vysvetlenie, tak spočíva v tom, že démoni nie sú schopní vidieť, čo sa odohráva v ľudskom srdci. Dokážu to iba odhadnúť podľa skutkov, slov a gest človeka. Ak tieto znaky poukazujú na nejaké slabé miesto, tak si ho volia za cieľ svojho útoku. Preto svätí Otcovia prízvukujú striedmosť v slovách a gestách. Nepriateľ nesmie mať príležitosť uhádnuť hnutia, ktoré sa odohrávajú v duši. Toto dáva aj odpoveď na otázku, ktorú mnohí dávajú, keď čítajú že Otcovia zavrhovali roztopašný smiech. Takýto smiech odhaľuje veľmi veľa z vnútra človeka. Asketická skúsenosť hovorí, že po odhalení stavu srdca týmto roztopašným smiechom, človek takmer okamžite pocíti útok pokušenia na tieto odhalené slabé oblasti srdca.            Svätý Izák Sýrsky pokračuje poukázaním na to, že jestvujú prípady, kedy anjel alebo démon berie na seba fyzickú formu, aby komunikoval s človekom. Upozorňuje však, že táto vízia je vnímaná telesným zrakom a je veľmi odlišná od vízie, ktorú nadobúda očistená duša. Vízia duše, teda vízia sprostredkovaná očisteným nous, prekračuje limity fyzického sveta. Ako príklad dáva udalosť zo života svätého Antona Veľkého, ktorý vo vízii videl požehnaného Ammona z Nitrie, ktorý žil na mieste vzdialenom trinásť dní cesty. Pre očistený nous platí, že aj keď sú duchovné prirodzenosti oddelené od seba, môžu sa vidieť a telesná vzdialenosť a telesné zmysly nie sú žiadnou prekážkou.            Svätý Izák Sýrsky zakončuje svoju 26. homíliu rozoberaním anjelskej hierarchie. Cituje svätého Dionýzia, ktorý rozlišuje celkom 9 anjelských rádov (chórov), ktoré sa združujú do troch trojíc.            Prvou trojicou sú serafíni, cherubíni a tróni.      Druhou trojicou sú panstvá, cnosti a mocnosti.      Treťou trojicou sú kniežatá, archanjeli a anjeli.            Aj toto poučenie smeruje predovšetkým k povzbudeniu k ceste očisťovania srdca a mysle, ktoré otvára zrak duše pre vnímanie týchto duchovných realít, zvlášť chápaniu učenia sprevádzania anjelov na našej ceste k nebu. 


25.06.2003 | Čítanosť(1224)
Téma: Anjel
25.06.2003 | Čítanosť(1179)
Téma: Anjel
25.06.2003 | Čítanosť(1043)
Téma: Anjel


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet