28.október 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Rovnako môžeme povedať, že muky, ktoré Ježiš vytrpel od Židov, sú takmer ničím v porovnaní s mukami, ktoré mu spôsobujú kresťania, keď ho urážajú smrteľnými hriechmi... Aké veľké bude naše zdesenie, keď nám Ježiš Kristus ukáže veci, pre ktoré sme ho odvrhli!

~sv. Ján Vianney ~

10.01.2020 - Miron
čítanosť84 reakcie0
(Share 10 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 27.1. / Zlé hnutie vôle

Myšlienky... 3/2020

            27. homília svätého Izáka Sýrskeho nesie podtitul: „Proti tým čo hovoria: Ak je Boh dobrý, prečo stvoril tieto veci?“ Táto otázka nestratila na popularite po celé storočia až po dnes. Svätý Izák Sýrsky naznačuje svoju odpoveď hneď prvým odsekom:            „Hriech, gehenna a smrť nejestvujú v Bohu, pretože sú efektmi a nie podstatou. Hriech je ovocím vôle; bol čas, keď hriech nejestvoval a bude čas, keď nebude jestvovať. Gehenna je ovocím hriechu; začala jestvovať v určitom čase, ale jej koniec nie je známy. Smrť je výkonom Božej múdrosti; bude mať moc nad prírodou iba na nejaký čas; potom úplne zanikne. Satan je meno vôle odvrátenej od pravdy a nie pomenovaním prirodzenosti.“            Najprv je dôležité vysvetliť pojem „satan“, ktorá svätý Izák použil. Sýrsky etymologický význam tohto pojmu označuje úkon vôle a nie stvorenie, bytie, ktoré označujeme tým istým slovom. Táto aktivita vôle môže pominúť, ale stvorenie pokračuje v jestvovaní. Dobrým príkladom sú Ježišove slová, ktoré adresoval Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ (Mt 16, 23). Ježiš tu označuje Petra za satana, pretože jeho vôľa, odvrátená od pravdy, alebo lepšie povedané nepoznajúca pravdu, ho prinútila dohovárať Kristovi, aby sa vyhol utrpeniu, ktoré ho očakávalo.            Každopádne svätý Izák Sýrsky začína svoju odpoveď ráznym poukázaním, že zlé veci, ktoré vyvolávajú ľudské otázky, nie sú jeho súčasťou, podstatou, ale efektom, následkom ľudskej vôle. Zlé hnutie vôle vyvoláva celú reťaz ďalších vzájomne prepojených efektov, ktoré vnímame v ľudskom živote.            Môžeme povedať, že toto poučenie nám zatiaľ neprinieslo žiadne nové poznanie. Je však dobré nejaký čas zotrvať v uvažovaní nad týmito slovami. Ovocím bude ostrejšie poznanie mnohých našich hnutí vôle, pre ktoré by sme si zaslúžili podobné oslovenie, ktorému sa dostalo Petrovi: „Satan!“


30.12.2004 | Čítanosť(711)
Téma: Božia vôľa
30.12.2004 | Čítanosť(681)
Téma: Božia vôľa
20.08.2003 | Čítanosť(1636)
Vôľa (Božia)


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet