17.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Uváž človeče, odkiaľ to máš, že jestvuješ, že dýchaš, že rozmýšľaš a chápeš, že Boha spoznávaš a že máš nádej na nebeské kráľovstvo a že máš v Ježišovi brata a že si milovaným Božím dieťaťom a dedičom: Odkiaľ to všetko máš a od koho? Nehanbíš sa, keď toľko tak veľkých darov prijímaš od Boha, nehanbíš sa odopierať Bohu svoju úctu a vďaku a lásku?

~sv. Gregor Nazianzský~

10.01.2020 - Miron
čítanosť39 reakcie0
(Share 6 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 27.3-4. / Cesta k správnemu rozlišovaniu

Myšlienky... 5/2020

            Svätý Izák Sýrsky pokračuje zdôraznením potreby správneho rozlišovania. Robí tak v súlade s učením ostatných svätých Otcov. Svätý Ján Kassián rozpráva o rozlišovaní na začiatku svojich Konferencií a prízvukuje, že bez tejto schopnosti sa nedá rásť v duchovnom živote. V západnej spirituálne tradícií rozlišovanie vo svojom dielo zdôrazňoval svätý Ignác z Loyoly a učil umeniu rozlišovať Božiu vôľu v našom živote a nachádzať záľubu v jej plnení. Východní učitelia duchovného života však rozlišovanie vidia v širších mantineloch. Poukazujú na to, že ak rozlišovanie vychádza poznania sprostredkovaného našimi zmyslami a rozumom, stáva sa obeťou vášní, predovšetkým pýchy, ktorá pošpiní a zdeformuje úsudok človeka. Výsledok je zreteľne vidieť v spoločnosti, ktorá stráca poznanie Boha, odchádza od viery. Schopnosť správneho rozlišovania rastie s procesom očisťovania srdca, ktoré je schopné stále viac vidieť Boha. Výsledok rozlišovania nestojí tak na aktivite zmyslov a mysle, ale na poznaní, ktoré prichádza zhora.            Svätý Izák Sýrsky hovorí, že túto sladkosť poznania nadobúdame ponáraním sa do tajomstiev. Má tým na mysli sviatostný život, život modlitby a pestovanie asketických cvičení. To všetko sú prostriedky, cez ktoré dochádza k očisťovaniu srdca. Toto otvára človeka pre kontempláciu Boha a tak aj videnie svojho života z Božej perspektívy. Postupne prichádza k stále väčšiemu chápaniu duchovných vecí.            Nie vždy vidíme duchovné aktivity v tomto svetle. Mnohokrát k ním pristupujeme ako k nejakej povinnosti, než ako k prostriedku, ktorý očisťuje naše srdcia. Preto neraz z určitými rozpakmi čítame o svätých, ktorí zotrvávali v modlitbách mnoho hodín každý jeden deň. Tieto rozpaky však pominú, ak si uvedomíme, že pochopili tento prostriedok na očisťovanie srdca a mysle a ochutnali sladkosť duchovného poznania. Táto skúsenosť iba zväčšovala ich smäd a túžbu po stále vyššom duchovnom poznaní.            Dobrá príprava na vstup do týchto tajomstiev je však nevyhnutná. Potom každý svätá liturgia, každé vykonanie modlitbového pravidla, bude viesť k stále väčšej čistote srdca a tým aj k stále lepšiemu rozlišovaniu.


11.07.2003 | Čítanosť(3745)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(3038)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2924)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2907)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2754)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet