6.august 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Radosť je sieť, do ktorej môžeme chytať duše.

~Matka Tereza ~

10.01.2020 - Miron
čítanosť75 reakcie0
(Share 12 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 28.14. / Odpustenie hriechov

Myšlienky... 16/2020

            Posledný odstavec dvadsiatej ôsmej homílie svätý Izák Sýrsky venuje odpovedi na otázku týkajúcu sa odpustenia hriechov. Na prvý pohľad je možno trochu udivujúce, že táto téma je záverom homílie, ktorá je venovaná úlohe a pôsobeniu anjelov v duchovnom zápase kresťana. Keď sa ale vrátime k predchádzajúcim odstavcom, kedy sa svätý Izák dotýka stavu duše v nebi a v pekle, tak potom je prirodzené, že predpokladá u svojich čitateľov túto otázku. Hovorí:            „Niekoho sa spýtali: „Kedy človek vie, že dosiahol odpustenie hriechov?“ Odpovedal: „Keď vo svojej duši dôjde k vedomiu, že úplne nenávidí hriechy s celým svojim srdcom a keď sa správa vo svojich skutkoch spôsobom, ktorý je v protiklade s predchádzajúcim spôsobom života. Taký človek, ktorý znenávidel hriech, má dôveru v odpustenie hriechov pre dobré svedectvo svedomia, ktoré nadobudol podľa slov Apoštola: Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia (Rim 2, 15).“            Meditácia nad týmito slovami bude celkom určite pre nás dôležitá. V duchovnom živote je totiž možné ľahko upadnúť do určitého zvyku, ktorý síce zachováva vonkajšiu formu, ale vnútorný aspekt sa vytratí. Veľmi často to nastáva v prístupe k sviatosti pokánia. Je spásonosné, keď túto sviatosť prijímame čo najčastejšie. Aby však bola aj účinná, je potrebné, aby boli naplnené obe podmienky, o ktorých svätý Izák hovorí. Teda znenávidenie hriechu z celého srdca a taká zmena spôsobu života, v ktorej hriech už nemá žiaden priestor. Aj keď sme si vedomí týchto podmienok, málokedy sa stáva, že ich naplňujeme s takou radikálnosťou, ktorá im prináleží. Je v našej prirodzenosti, že i tie najvznešenejšie veci nám môžu zovšednieť. Preto je potrebný úkon vôle, ktorým si tieto podmienky pripomenieme a uskutočníme. Je to súčasť nášho duchovného zápasu. Ľahostajný prístup v tejto oblasti ako aj v ostatných aspektoch duchovného života nielenže znemožní akýkoľvek rast, ale môže viesť k smrti našej duše a strate večného života.


25.06.2003 | Čítanosť(4998)
Téma: Hriech
26.08.2003 | Čítanosť(2088)
Téma: Hriech / Maličkosti
04.10.2003 | Čítanosť(2501)
Hriech


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet