7.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Človek, ktorý nachádza ospravedlnenie pre druhých, je blízko všetkým ľuďom. Nezatvára oči, vie, kde a kedy sa koná zlo, ale nesúdi. Vie koľko temnoty vládne v človeku, ako málo vieme o tom, z akých motívov vychádza nejaký čin.

~L. Boros ~

15.11.2019 - Miron
čítanosť53 reakcie0
(Share 13 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 23.5-7. / Za hranicou čistej modlitby

Myšlienky... 336/2019

            „Tak ako celá sila zákonov a prikázaní daných Bohom končí v čistote srdca, podľa slov Otcov, tak všetky stavy a formy modlitby, ktorými sa človek modlí k Bohu, končia v čistej modlitbe. Pretože vzdychy, poklony, prosby srdca, sladké výkriky lamentácie a všetky ostatné druhy modlitby majú, ako som povedal, svoje hranice, za ktorými je oblasť čistej modlitby. Ale keď myseľ prekročí tieto hranice, od čistoty modlitby, už nevlastní modlitbu, ani aktivitu, ani nariekanie, ani slobodnú vôľu, ani prosbu, ani túžbu, ani dychtivosť po veciach v tomto svete ani v tom, čo príde. Preto už nejestvuje modlitba v stave čistej modlitby. Každý pohyb a každá forma modlitby vedie myseľ do tohto stavu autoritou slobodnej vôle; kvôli tomu je zápas v modlitbe. Ale za touto hranicou je ohromný úžas a nie modlitba. Všetko, čo je súčasťou  modlitby stáva, zatiaľ čo určitá božská vízia ostáva a myseľ sa nemodlí.“            Svätý Izák Sýrsky hovorí o povahe čistej modlitby a ako je previazaná s čistotou srdca, ktorú prináša napĺňanie prikázaní, očistenie od vášní a stotožnenie sa s Božou vôľou. Hovorí, že aj táto modlitba má svoje hranice. Aktivita našej mysle a vôle nás môže doviesť k týmto hraniciam, môže nás pripraviť na sa stretnutie s Bohom samým. Prekročenie tejto hranice je Božím darom a myseľ je tak uchvátená úžasom, že modlitba prestáva. Všetky aktivity duše ustávajú a duša je úplne uchvátená úžasom z Boha.            „Každý druh modlitby vychádza z aktivity, ale keď myseľ vstúpi do duchovného hnutia, tam už nie je žiadna modlitba. Modlitba je jednou vecou a Božská vízia modlitby druhou, aj keď každá otvára druhú. Pretože modlitba je semenom a Božská vízia je žatvou snopov, keď rozsievač stojí v extáze pred neopísateľným pohľadom, ako z malého semena, ktoré zasial, sa pred jeho očami vynorili bohaté klasy pšenice; potom ostáva úplne bez pohybu v tejto Božskej vízií.“            Keď svätý Izák hovorí, že modlitba vychádza z aktivity, tak má na mysli hnutie vôle, ktoré dáva do pohybu celé ľudské bytie – ako mysle tak aj tela. Keď človek prekročí tú hranicu čistej modlitby, tam všetka táto aktivita utícha.            V nasledujúcom paragrafe pripomína, že toto sú vzácne a výnimočné situácie. Hovorí, že sám sa o nich naučil od tých od tých Otcovi, ktorí zakúsili túto milosť. Toto zrejme hovorí z pokory, pretože precíznosť jeho slov skôr napovedá, že sám obdržal túto milosť a píše z vlastnej skúsenosti.


11.07.2003 | Čítanosť(3756)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(3053)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2937)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2921)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2768)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet