2.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Tvoja sloboda siaha tak ďaleko, ako hranice tvojho sebaovládania.

~Mária von Ebnereschembach ~

15.11.2019 - Miron
čítanosť78 reakcie0
(Share 17 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 23.23. / Výzva k duchovnému životu

Myšlienky... 342/2019

            Záver 23. homílie svätý Izák Sýrsky venuje zhrnutiu učenia o čistej modlitbe. Znovu hovorí o mystickej skúsenosti, ktorá je darovaná pre tých, „ktorí si zobliekli starého človeka a obliekli si nového“. Keď čítame tieto slová a keď si spomenieme na jeho učenie v predchádzajúcich homíliách, kedy podrobne rozpráva o procese očisťovania mysle a srdca, o nevyhnutných asketických námahách, o nutnosti pozornosti, sústredenia, stíšenia a odpútania sa od sveta, tak sa nám môže dosiahnutie stavu pripravenosti pre tento Boží dar môže zdať priam nemožným. Môže nás to zamútiť, ale môže to zároveň priniesť aj určité falošné ospravedlnenie. „Veď predsa nie sme ani mníchmi ani pustovníkmi, aby sme mohli dosiahnuť tento stav.“ Svätí Otcovia však často pripomínajú, že toto učenie je len pre tých v „čiernych róbach“. Každý je krstom povolaní kráčať k duchovným výšinám.            Určitým problémom je, že sme si zvykli pozerať na kresťanský život právnickým štýlom. Pýtame sa, kedy nastáva hranica, za ktorou ten ktorý skutok sa stáva hriechom. Špekulujeme, či hriech, ktorý sme spáchali je smrteľný, či teda zabíja život duše, alebo je o niečo ľahší. Je to akoby balansovanie na hrane, ktorým chceme naplniť prikázania, ale zároveň sa príliš neobrať o potešenia a aktivity tohto sveta. Svätí Otcovia nás však učia spoznávať pravý zmysel Evanjelia, ktoré vzbudzuje v duši človeka neuhasiteľnú túžbu slúžiť Bohu stále vo väčšej miere, neprestajne rásť v čnostiach a vo svätosti, byť neustále v jeho prítomnosti, zriekať sa sveta, aby sme našli nebo.            Keď svätý Izák Sýrsky rozpráva o mystických stavoch, ktoré sú darom pre „jedného z generácie“, tak nemá na mysli, že všetci tento stav dosiahneme. Na druhej strane však poukázanie na tieto veľké dary je pripomenutím, že nesmieme ustať v duchovnom úsilí, že sa nesmieme uspokojiť s minimom. Máme s rozhodnosťou a s plnou silou kráčať v ústrety Pánovi. A aj keď sa nám nedostane týchto mystických darov, predsa počas tohto nášho putovania obsiahneme mnoho iných požehnaní. O tých, ktorí váhajú, svätý Izák hovorí, že „sú vždy nájdení na prahu dverí svojho domu“. O tých, ktorí sa odvážili začať túto cestu však hovorí: „Požehnaní sú tí, ktorí kvôli láske k Bohu sa opásali jednoduchosťou a bezpodmienečnou ochotou zdolať more ťažkostí a nehľadia späť! Takí ľudia rýchlo nájdu útočisko v prisľúbenom prístave a nájdu odpočinok v stanoch tých, ktorí dobre zápasili; ich duše sú vyvedené z ťažkostí a plesajú v radosti svojej nádeje“ (6. homília).


11.07.2003 | Čítanosť(3774)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(3067)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2946)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2944)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2791)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet