13.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Je potrebné byť trpezlivým, prekonávať všetky krivdy a privádzať k spamätaniu sa toho, kto krivdí.

~sv. Bazil Veľký~

15.11.2019 - Miron
čítanosť106 reakcie0
(Share 13 0)


Téma: Pole / 3.20.2.17 / Zem je iba nocľahárňou

Myšlienky... 371/2019

            Samota cely a púšte – to je príbytok modlitby. „Kto ochutnal modlitbu,“ hovorí svätý Ján Klimak, „utečie od davu ľudí. Čo ak nie modlitba ženie svojho milovaného, ako divokého osla púšte, aby nadobudol slobodu od nutností spoločenského života?“ Ak chceš zasvätiť svoj život dielu modlitby, uteč od pohľadu sveta a odmietni spoločnosť ľudí, uteč od rozhovorov a od zvyčajných priateľských návštev, aj keby boli prejavom lásky k tebe. Oddeľ sa od všetkého, čo bráni alebo vyrušuje tvoju mystickú komunikáciu s Bohom. Ži na zemi a v spoločnosti ľudí akoby si bol cudzincom. Si pútnikom. Zem je tvojou nocľahárňou. Hodina, v ktorú budeš povolaný, je ti neznáma. To povolanie je nevyhnutné a nezmeniteľné; je nemožné od neho utiecť alebo proti nemu bojovať. Priprav sa na radostný odchod z tejto nocľahárne skrze svätú modlitbu. (Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 17.)            Azda prvým dojmom, ktorý sme mohli nadobudnúť pri načúvaní týchto slov svätého Ignáca Briančaninova je, že sa prihovára tým, ktorí si zvolili mníšsky stav. Do určitej miery tomu tak aj je. Stačí však krátke zamyslenie, aby sme si uvedomili, že majú oveľa širší záber. Bolo by nesprávne si myslieť, že tí, ktorí žijú vo svete, sú dišpenzovaní od úsilia na dosiahnutie hlbokej jednoty s Bohom. Preto rady, ktoré nám svätý Ignác dal, mali by sme naplniť v intenzite, ktorú nám náš stav dovoľuje. Cieľ je rovnaký pre každého: pripraviť sa na radostný odchod z tejto nocľahárne, pod ktorou svätý Ignác myslí náš pozemský život. Náš stav a z neho vyplývajúce povinnosti môžu vytvárať určitý limit, ale jeho vnímanie nesmie spôsobiť, že sa ho nebudeme snažiť dosiahnuť. Toto pokušenie striehne predovšetkým na tých, ktorí žijú vo svete. S ľahkosťou si dokážu ospravedlniť zníženie tohto limitu až do takej miery, že jeho dosiahnutie nepredstavuje takmer žiadnu námahu.            Rozhodnutie nasledovať Krista, ktoré je spojené so sviatosťou krstu, má vážne dôsledky na spôsob života. Svätý Izák Sýrsky vo svojej 5. homílii to vysvetľuje slovami: „Človek, ktorý sa zasvätil raz a navždy Bohu, prechádza životom s pokojnou mysľou. Bez zrieknutia sa všetkých vecí duša nemôže byť oslobodená od vravy myšlienok; a bez pokoja zmyslov neobsiahne pokoj mysle. Bez podstúpenia pokušení, žiaden človek nemôže získať múdrosť Ducha, a bez vytrvalého čítania, nedokáže kultivovať svoje myšlienky. Bez stíšenia myšlienok, myseľ nezostúpi k skrytým tajomstvám; a bez dôvery, ktorá prichádza skrze vieru, duša nemôže dúfať, že pretrvá pokušenia so statočnosťou. Navyše bez skúsenosti Božej ochrany, srdce nemôže mať nádej v Neho; a ak duša vedome neokúsi Kristove utrpenie, nikdy nevstúpi do spoločenstva s Ním.“


11.07.2003 | Čítanosť(3775)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(3070)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2949)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2944)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2797)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet