22.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Nikdy neľutuj čas, ktorý máš vynaložiť na to, aby si konal čestne.”


~JOSEPH JOUBERT~

15.11.2019 - Miron
čítanosť134 reakcie0
(Share 20 0)


Téma: Pole / 3.20.2.23 / On vás nedovolí skúšať nad vaše sily

Myšlienky... 377/2019

            Tieto boje, tieto útoky démonov na tých, ktorí si prajú byť spasení skrze modlitbu, sú dovolené samotným Bohom. Sú výsledkom nášho pádu, v ktorom sme sa podriadili autorite démonov. Podrobme sa Božej spravodlivej vôli pre nás a skloňme hlavy pred všetkými poryvmi ťažkostí a chorôb, s ktorými si Božia vôľa praje napraviť našu hriešnosť a chorobu v tomto dočasnom živote, aby nás tak oslobodil od večného trápenia, ktoré si zaslúžime. Aj keď dovoľuje, aby sme boli pokúšaní a vydaní diablovi, Boh nikdy neprestáva na nás myslieť. Počas tejto nápravy neprestáva nám dávať dobré veci. Apoštol hovorí: „Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať“ (1 Kor 10, 13). A tak diabol, ktorá je Božím stvorením a otrokom, neútočí na nás podľa svojej túžby, ale iba v takej miere, ktorú mu Boh dovolí. Nepokúša nás kedy sa mu zachce, ale keď dostane povolenie. Podľa poučenia apoštola, zverme Bohu starostlivosť o nás, všetky naše ťažkosti, všetky naše nádeje. Aby sme to dosiahli, modlime sa k nemu častejšie a mocnejšie. (Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 23.)            Svätý Ignác Briančaninov pokračuje vo vysvetľovaní pokušení, ktoré nám spôsobujú démoni. Ak pochopíme toto vysvetlenie, vyvarujeme v čase ťažkostí a pokušení dávaniu nesprávnych otázok a mrhaniu času hľadaním ich odpovedí.            Svätý Ignác hovorí, že tieto útoky démonov sú výsledkom nášho pádu. Nesmieme to chápať ako nejaký trest za nejaký konkrétny hriech, ale ako celkový stav nášho bytia. Bolesť, ktorú v pokušení prežívame, je spravodlivým dôsledkom za podriadenie sa autorite démonov, ale zároveň ju dobrotivý Boh používa ako prostriedok pre naše uzdravenie a nápravu.            Druhým poučením je, že tieto pokušenia nikdy nepresiahnu naše sily. Boh dáva pôsobeniu démonov mantinely, ktoré nemôžu prekročiť. Dokonca bez Božieho povolania nemôžu spôsobiť ani to najmenšie pokušenie.            A tretím poučením je, že častá a mocná modlitba nás zbavuje úzkosti a strachu pred týmito útokmi démonov. Dáva nám silu pochopiť, že aj tieto okamihy sú znakom Božej starostlivosti o našu spásu.            Tieto tri poučenia môžu zmeniť našu reakciu v čase pokušení a trápení. Vedú k upokoreniu srdca, k nadobudnutiu ducha pokánia, ale i k radosti, že Boh v nás koná dielo, ktoré vedie k uzdraveniu celého nášho bytia.


11.07.2003 | Čítanosť(3786)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(3084)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2957)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2950)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2808)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet