7.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Kresťanstvo, ktoré siaha len po kostolné dvere, príliš neosoží. Malo by byť viditeľné v celom našom živote. Ako kresťanov by nás mali vidieť všade – podľa toho, ako sa prejavujeme k iným. I podľa toho, ako športujeme, ako riadime auto, ako sa vyjadrujeme, alebo podľa toho, čo čítame. Veď Ježiš nepovedal: Vy ste svetlom kostola – ale svetlom sveta.

~William Barclay ~

15.11.2019 - Miron
čítanosť88 reakcie0
(Share 25 0)


Téma: Pole / 3.20.2.30 / Duchovný život vyrastá na zrúcaninách

Myšlienky... 383/2019

            Naše na prvý pohľad nedôležité vášne alebo nevinná láska k niečomu alebo niekomu, môže stiahnuť myseľ a srdce z neba a hodiť ich na zem, kde „sa hemžia plazy bez počtu, živočíchy drobné i obrovské“ (Ž 104, 25). Svätí Otcovia porovnávajú asketika, ktorú uspel v modlitbe, k orlovi a biedne vášne k okám siete; ak hoci iba jeden pazúr majestátnej nohy orla sa zachytí v tejto oku, tak potom orol nemôže zlietnuť k nebesiam a stáva sa ľahkou korisťou lovca. Sila a odvaha tohto kráľovského vtáka sa tak stáva márnou. (Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 30.)            Svätý Ignác Briančaninov pokračuje v náuke o modlitbe pripomenutím, že nie je možné dosiahnuť pravú modlitbu bez oslobodenia sa od našich vášní. Rast v modlitbe musí preto ísť ruka v ruke s asketickým snažením o odstránenie všetkých hriešnych hnutí v našom srdci. V nasledujúcich odstavcoch sa zameria na opísanie niektorých oblastí, ktorým musíme venovať zvláštnu pozornosť. Tu však pripomína učenie svätých Otcov o zotročujúcom charaktere vášní, nech by sa zdali akokoľvek nepatrné a nevinné. Vo vzťahu k Bohu musí v duši vládnuť odhodlanie zanechať všetko, čo sa oškliví Božiemu pohľadu.            Duchovný život vyrastá na zrúcaninách, na troskách pýchy, modiel, sebectva... Bez radikálneho očisťovania nemožno dosiahnuť žiarivý vrchol svätosti. V závere jednej knihy o životoch svätých sa píše: „Sú tri slová, ktoré takmer všetko obsahujú, ktoré mnohých urobili svätými. Sú to slová: Chráň sa, trp a bojuj! Chráň sa predovšetkým hriechu. Trp a znášaj chudobu, krivdu, utrpenie a protivenstvo každého druhu. A bojuj proti nepriateľom svätosti: telu, svetu a diablu.“            Takýto vnútorný postoj umožňuje zrod pravej modlitby, ktorá vystupuje k nebesiam.


11.07.2003 | Čítanosť(3756)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(3053)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2937)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2921)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2768)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet