5.august 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Milovaní bratia, evanjeliové prikázania nie sú nič iné ako Božie smernice, základy, na ktorých možno vybudovať nádej, stĺpy na upevnenie viery, pokrm, ktorý živí srdce, míľniky, ktoré vyznačujú cestu, prostriedky na dosiahnutie spásy.

~sv. Cyprián~

15.11.2019 - Miron
čítanosť107 reakcie0
(Share 18 0)


Téma: Pole / 3.20.2.37-38 / Dar sĺz 1

Myšlienky... 387/2019

            Keď Svätý Duch vstúpi do človeka, „sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi“ (Rim 8, 26). Božský a nebeský Duch vstupuje do duše človeka, modlí sa za neho; sám sa prihovára za svätých podľa Božej vôle (Rim 8, 27), pretože jemu bola zjavená Božia vôľa. „Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom?“ (1 Kor 2, 11). Sľubujúc apoštolom veľký dar, dar Svätého Ducha, Pán povedal: „Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal“ (Jn 14, 26). A ak všetko, tak aj slzy a modlitbu. Bude za nás nariekať, bude sa za nás modliť, lebo my „nevieme ani to, za čo sa máme modliť“ (Rim 8, 26). Tak slabí, obmedzení, zatemnení a poškodení sme hriechom.            Ak po svojom príchode Svätý Duch sa tak vzdychá za nás, ako veľmi by sme mali nariekať nad sebou pred prijatím tohto presvätého Tešiteľa? Ak náš stav po obnove Svätým Duchom je hodný sĺz (a je hodný sĺz podľa svedectva Svätého Ducha) o čo viac sú potrebné slzy v stave padnutosti, do ktorého sme sa voviedli? Slzy musia byť neoddeliteľnou súčasťou našej modlitby, jej neustálym, stále prítomným spolupútnikom, jej dušou. (Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 37-38.)            Dar sĺz sa často spomína v asketických dielach svätých Otcov ako aj v životopisoch svätých. Neraz nás to privádza do rozpakov a zmocňuje sa nás dojem, že ide o sentimentálny stav spôsobený neustálym uvažovaním o duchovných veciach. Keď som sa na to pýtal ako seminarista duchovného otca, tak mi povedal, že len duchovná nezrelosť ospravedlňuje tento môj dojem. A dodal: „Je zriedka v súčasnosti stretnúť človeka, ktorý by mal tento dar. Sme príliš otupení týmto svetom, sme neschopní vnímať stav svojho srdca, preto necítime potrebu nariekať nad svojimi hriechmi.“ Jeho slová mi dali pochopiť, že tento dar je veľmi odlišný od nejakej afektovanej precitlivosti, ktorá plodí falošné slzy vychádzajúce skôr zo sebalásky a sebaľútosti. Dar sĺz prichádza, keď človek s celou silou sa rozhodne o napĺňanie prikázaní, radikálnu lásku k blížnemu bez akýchkoľvek výnimiek a k nasledovaniu Pána, nech to stojí čokoľvek. Takéto nastavenie vnútra prináša Božiu milosť, ktorá človeku odhaľuje skutočný stav jeho vnútra. A toto poznanie vyvoláva slzy človeka. Človek narieka a prosí o pomoc zhora. Tento stav sprevádza celý proces očisťovania srdca a mysle. Po tomto období očisťovania je človek pripravený na prijatie daru Svätého Ducha, ktorý sa začne sám za človeka modliť a túto modlitbu rovnako sprevádza prelievanie sĺz. Ťažko však hovoriť o tomto stave, pretože sa dá skutočne pochopiť len osobnou skúsenosťou. A k tej je pozvaný každý z nás.


11.07.2003 | Čítanosť(3776)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(3075)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2953)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2947)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2799)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet