5.august 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Kresťanské tajomstvá tvoria nerozdielny celok. Keď sa človek zahĺbi do jedného, je vedený k ostatným.”

~SV. EDITA STEINOVÁ ~

15.11.2019 - Miron
čítanosť121 reakcie0
(Share 15 0)


Téma: Pole / 3.20.2.43-46 / Slzy sú naším sprievodcom a radcom

Myšlienky... 389/2019

            Svätý Pimen Veľký povedal: „Život mnícha musí byť plný sĺz. Toto je cesta pokánia, daná mám Písmom a Otcami, ktorí povedali: plač! Nie je žiadna iná cesta, než cesta sĺz.“            Iný veľký Otec (Siseos Veľký) povedal: „Ak chceš potešiť Boha, opusť svet, oddeľ sa od zeme, zanechaj stvorenstvo, pristúp k Stvoriteľovi a zjednoť sa s Bohom skrze modlitbu a slzy.“            Mnísi, ktorí žijú vo veľkých monastieroch a chcú nadobudnúť slzy modlitby, musia dávať zvláštnu pozornosť odmietnutiu svojej vlastnej vôle. Ak ju odstrihnú a nevenujú žiadnu pozornosť hriechom a skutkom iných, potom nadobudnú aj modlitbu aj slzy. Keď myšlienky zostúpia do srdca, inšpirujú ho k modlitbe a ľútosti a táto ľútosť vedie k slzám.            Nakoľko v našej dobe je desivý nedostatok skutočných učiteľov modlitby, zvoľme si slzy za nášho sprievodcu a radcu. Naučia nás modlitbe a ochránia pred sebaklamom. Všetci, ktorí odmietli slzy a odstránili ich zo svojej modlitby, padli do sebaklamu. To je zachovávané svätými Otcami. (Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 43-46.)            Môže sa nám zdať, že tieto poučenia smerujú k tým, ktorí žijú v mníšskom stave. Čiastočne je to aj pravda. Každopádne by sme nemali poľaviť v pozornosti ich obsahu. Mníšsky život možno prirovnať k laboratóriu alebo k nejakému výskumnému ústavu. Tak ako v týchto zariadeniach dochádza k mnohým objavom, ktoré slúžia pre celé ľudstvo, tak podobne v monastieroch, v mníšskom živote, dochádza k objavom duchovných zákonitostí, ktoré slúžia na prospech všetkým. Svätý Ignác Briančaninov nám v týchto poučeniach zdôrazňuje dôležitosť sĺz, ktoré vychádzajú zo zroneného srdca počas modlitby. Daru sĺz venuje veľký priestor v tejto kapitole o modlitbe. Veľkú cenu pre nás môžu mať jeho záverečné slová k tejto téme. Poukazuje na nedostatok skutočných učiteľov modlitby. To, čo vnímal vo svojej dobe, platí v oveľa väčšej miere i v našej. V takejto situácií, ako hovorí svätý Ignác Briančaninov, slzy sa pre nás stávajú radcami a sprievodcami. Pomáhajú nám zotrvať na správnej ceste a rozpoznať klamy vyvolané túžbami vášní a šepotom neviditeľných nepriateľov. Priťahujú Božiu milosť a dá sa povedať, že potom Boh sám  nás bude učiť.            Spomínam si na udalosť zo života mnícha Jozefa Hesychastu, ktorý bol nedávno kanonizovaný. Prišiel na Athos, aby sa naučil modlitbe srdca. V priebehu dvoch rokov navštívil azda všetkých mníchov a pustovníkov, ale nenašiel nikoho, kto by sa stal jeho učiteľom. V určitej bezradnosti sa modlil k Bohu o pomoc a hlasito pritom plakal. Pýtal sa, ako môže nadobudnúť túto modlitbu srdca, keď nemôže nájsť nikoho, kto by ho viedol. Počas tejto modlitby zakúsil mystickú skúsenosť. Jeho srdce bolo naplnené milosťou a noetická modlitba v ňom začala klokotať. Boh vzhliadol na svojho služobníka a dal mu dar tejto modlitby. Svätý Jozef Hesychast sa neskôr stal veľkým učiteľom modlitby pre mnohých.            Pravé slzy, ktoré sprevádzajú našu modlitbu, priťahujú Božiu milosť.


11.07.2003 | Čítanosť(3776)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(3075)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2953)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2947)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2799)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet