5.august 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    To, že umrel, ešte neznačí, že žil.

~St. J. Lec ~

15.11.2019 - Miron
čítanosť109 reakcie0
(Share 21 0)


Téma: Pole / 3.20.2.47 / Znaky čistej modlitby

Myšlienky... 390/2019

            Kto nadobudol čistú modlitbu s pomocou sĺz, má na mysli počas modlitby iba Boha a svoju hriešnosť. Smrť a súd, ktoré prichádza hneď po smrti, zdá sa mu prítomným okamžikom. Stojí so svojím srdcom pred neúprosným Sudcom, ktorý nie je naklonený ľuďom, pred Sudcom, ktorý môže byť uchlácholený prosbami ľutujúceho človeka na súde, ktoré prichádzajú skrze modlitbu. Buduje vo vhodnom čase správnu bázeň, ľútosť a vzdychanie, aby unikol budúcej hrôze, chveniu, šoku, slzám a beznádeje, ktorú odmietnutí hriešnici cítia pri prijatí zavrhnutia od Boha, ktorého nahnevali na večnosť. Odsudzuje sám seba, aby nebol odsúdený. Vníma sa ako zločinec, ktorý je hodný každého trestu, aby tak odvrátil od seba trest. Vyznáva, že je hriešnik, aby prijal spravodlivosť z pravej Božej ruky, ktorý dáva toto ospravedlnenie v hojnosti všetkým hriešnikom, ktorí uznajú a vyznajú svoju hriešnosť. (Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 47.)            Svätý Ignác Briančaninov prináša znaky čistej modlitby, ktorá je sprevádzaná slzami. Pozornosť človeka je sústredená iba na Boha a na vlastnú hriešnosť. Človek vidí Božiu nádheru, veľkoleposť a svätosť. Zároveň prenikavo vníma vlastnú nehodnosť a hriešnosť. Tento stav svätý Ignác prirovnáva skúsenosti budúceho súdu, ktorý spravodlivo zavrhuje všetkých hriešnikov do zatratenia. Modlitba hriešnika však chlácholí Sudcu. Vyznanie hriechov a skrúšenosť srdca ovplyvňuje budúci verdikt súdu.            Spása je darom, ktorý nemôžeme sami nadobudnúť alebo vynútiť. Tento dar sa dostáva tým, ktorí z celej duše po ňom túžia, pretože si uvedomujú hriešnosť svojej prirodzenosti. Táto túžba prejavená v úprimnom vyznaní hriechov a modlitbe zmáčanej pravými slzami, otvára dvere pre Božiu spásu.            Svätý Ignác hovorí o tomto stave človeka jasnými slovami. A sami cítime určitú nedostatočnosť, keď pozorujeme náhlivosť a bezduchosť, ktorou prejdeme večerné spytovanie svedomia zakončené prosbou o odpustenie. Kdesi v hĺbke srdca cítime, že takýto krátky a často formálny akt nie je tým, čo Boh od nás očakáva. Kým však neprijmeme rady svätých Otcov o zjednodušení života, jeho stíšení a odpútanosti sa od sveta, tak to povedie našu dušu od tejto povrchnosti k rýdzosti nášho vzťahu s Bohom.


11.07.2003 | Čítanosť(3776)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(3075)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2953)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2947)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2799)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet