20.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ortodoxia nás núti poskočiť pri náhlom záblesku pekla. Až potom objavíme, že skákanie je atletické cvičenie, zvrchovane prospešné nášmu zdraviu. Až potom si uvedomíme, že toto nebezpečenstvo je koreňom všetkej dogmatiky a romantiky. Najsilnejší argument pre Božiu milosť je jej nemilostivosť. Nepopulárne časti kresťanstva sa pri bližšom skúmaní objavujú ako pravé opory ľudu.

~Chesterton~

15.11.2019 - Miron
čítanosť98 reakcie0
(Share 12 0)


Téma: Pole / 3.20.2.50-51 / Plody modlitby

Myšlienky... 392/2019

            Poďte ku mne (s takýmito slovami modlitba, svätá matka všetkých čností, nás pozýva), všetci, ktorí sa namáhate pod jarmom vášní a okovách padnutých duchov a ste zaťažení rôznymi hriechmi, a ja vám dám odpočinok. Vezmite moje jarmo a nájdete odpočinok skrze pozdvihnutie od vašich trápení. Pretože moje jarmo je ľahké, schopné uzdraviť všetky hriechy, dokonca aj tie najsmrteľnejšie.



            Poďte ku mne (s takýmito slovami modlitba, svätá matka všetkých čností, nás pozýva) a načúvajte mi; naučím vás Božej bázni (Ž 34, 11). Naučím vás Božej bázni skrze skúsenosť, prinesiem ju zjavne do sŕdc. Naučím vás tiež bázni začiatočníka, skrze ktorú sa každý človek odvráti od zlého a čistej Božej bázni, ktorá pretrvá naveky, bázni, s ktorou všetky Božie deti uctievajú Pána. Pretože Pán napĺňa bázňou dokonca i ohnivých cherubínov a šesťkrídlych serafínov. (Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 50-51.)



            Týmito vzletnými slovami svätý Ignác Briančaninov začína záver kapitoly o modlitbe. Prináša volanie modlitby – tejto matky všetkých čností, aby sme vstúpili do tejto spásonosnej námahy, do tohto zápasu o zjednotenie sa s Bohom. Poukazuje na plody, ktoré môžeme očakávať.



            Prvým je úľava v živote. Modlitba, zvlášť ak nasledujeme rady, ktoré nám svätý Ignác sprostredkoval, pomaly človeka oslobodzuje od bolestí, ktoré mu spôsobuje napĺňanie túžob vášní alebo pokúšanie zlých duchov. Spomeňme si na svedectvá tých, ktorí zakúsili takéto oslobodenie. Akej slobode, akej príjemnej zmene sa tešia.



            Druhým plodom, ktorý je prirodzene spätý s prvým, je uzdravenie od hriechov. Človek, ktorý sa modlí, stále zreteľnejšie vníma svoje hriechy, plače nad nimi a vyznáva ich. To prináša odpustenie hriechov a uzdravenie rán, ktoré spôsobili.



            A tretím plodom, ktorý tak chýba v súčasnej dobe, je dar Božej bázne. Najprv bázne alebo lepšie povedané strachu začiatočníka, ktorý dáva slabému človekov silu odvrátiť sa od zlého. Neskôr čistej Božej bázne, ktorá vedie človeka k správnemu postoju voči Bohu – postoju plného úcty, nábožnosti a hlbokého rešpektu.


11.07.2003 | Čítanosť(3746)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(3041)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2927)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2912)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2758)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet