4.jún 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Keď terajší pôst prežijeme s takou horlivosťou, že celý týždeň nebudeme preklínať, ďalší týždeň premôžeme hnev a ďalší vykoreníme ohováranie, vtedy pomaly dosiahneme základ čností.

~sv. Ján Zlatoústy~

05.11.2019 - Miron
čítanosť65 reakcie0
(Share 20 0)


Téma: 19. Nedeľa po ZSD / Lk 6, 31-36 / Výzva k svätosti

Myšlienky... 307/2019

            Slová Evanjelia sú zdrojom veľkej inšpirácie. Keď ich čítame, tak sa nám v srdci vynára nádherná predstava života, ktorý je formovaný týmito slovami a v srdci sa prebúdza túžba po zmocnení sa takéhoto života. Veď kto nechce byť čnostný, láskavý, veľkodušný; kto nechce mať znaky svätosti vo svojom živote? Táto túžba je vlastná ľudskému srdcu, pretože všetci sme povolaní k naplneniu svojho bytia v Bohu, vo večnom živote.            Boh nám svojím slovom dáva inštrukciu ako dôjsť k tomuto naplneniu túžby srdca. Dnes nám hovorí: „Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým“ (Lk 6, 35). Keď počujeme tieto slová, zaiste túžime, aby sa stali znakmi nášho života.            Realitou však je, že keď sa pokúšame o ich naplnenie, skôr či neskôr narazíme na určité limity vôle uplatniť ich vo všetkých situáciách. Nie sme schopní prekonať odpor svojej vôle, ktorá odmieta milovať neprajníka a vzdoruje myšlienke vykonania dobrého skutku. Poväčšine kdesi tu sa zvyčajne končí naše úsilie o uskutočnenie slov Evanjelia. S povzdychom si povieme, že sme iba slabí ľudia a Evanjelium je príliš radikálne.            Ježiš Kristus však neakceptuje toto naše seba ospravedlnenie. Ba čo viac. Dáva nám hneď ešte radikálnejší príkaz: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36). Ak nám prikazuje takúto dokonalosť, tak to znamená, že ju môžeme dosiahnuť.            Čo máme teda robiť, aby sme naplnili jeho prikázanie? Prvým krokom je nerezignovať, keď nie sme schopní naplniť úplne slová Evanjelia. Keď narazíme na túto bariéru, je to signál, aby sme venovali čas uvažovaniu nad koreňom tejto našej neschopnosti. Musíme preskúmať svoje srdce a myseľ, aby sme našli dôvod tejto našej slabosti. A nie je potrebný dlhý čas na pomenovanie rôznych vášní, ktoré zväzujú našu vôľu a nedovoľujú jej nasledovať Kristove slová. Príčinou je, že tieto vášne vedú k túžbam, ktoré sú zamerané na uspokojenie dočasných, zväčša telesných potešení. Poznanie, že sme naša slabosť spočíva v tom, že sme pod vládou týchto vášní, poznanie, že tento stav nás odlučuje od Krista a od našej spásy, vyvoláva skrúšenosť, ktorá vedie k úpenlivej modlitbe o Božiu pomoc. A to je druhým krokom, ktorý nás otvára pre pomoc zhora. Takto sme pripravení pre tretí krok. Vyzbrojení pomocou zhora potrebuje začať boj o oslobodenie spod vlády vášní. Tento nespočíva len v tom, že sa postavíme na odpor voči ich túžbam, ale hlavne v tom, že sa budeme vedome cvičiť v čnostiach, ktoré sú protikladom spoznaných vášní.            Tieto tri kroky sú vlastne podstatou duchovného života. Skúmanie srdca, neustála skrúšená modlitba o pomoc zhora a každodenné cvičenie sa v čnostiach. O každom jednom kroku nájdeme doslova stovky asketických diel, ktoré ho vysvetľujú vo všetkých detailoch. Rovnako nám pomôžu rady našich duchovných otcov, ktoré nás povedú k osvojeniu si umenia duchovného života. Nasledovanie týchto troch krokov nájdeme v živote každého svätého a tak sa aj od nich môžeme naučiť ich praktickému uskutočňovaniu.            Keď nás náš Spasiteľ volá k dokonalosti, tak je pre nás dosiahnuteľná. Nehovorí, že k nej smeruje ľahká cesta. Práve naopak. Hovorí o nutnosti sebazaprenia a každodenného nesenia kríža. Hovorí o úzkej ceste, ktorá vedie k spáse. Jeho slová sú povelom k boju o nebo, o našu zasľúbenú zem. Je prílišnou opovážlivosťou odmietnuť tento duchovný boj, pretože tým veľmi riskujeme, že túto prisľúbenú zem, spásu, nedosiahneme.


20.06.2003 | Čítanosť(1289)
Téma: Rodina / Prikázania
20.06.2003 | Čítanosť(1107)
Téma: Božie meno / Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(661)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(600)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(579)
Téma: Prikázania
12.09.2003 | Čítanosť(15333)
09.14. - Povýšenie sv. Kríža
12.06.2003 | Čítanosť(4185)
Lk 6, 37-45
18.01.2010 | Čítanosť(1819)
Kresťanstvo


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet