5.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Nejde o to, aby sme život v sebe udusili, musíme ho používať v správnom čase a správnym spôsobom. Nič neničme, všetko dajme na správne miesto a na poriadok, aby sme to mohli ľahko nájsť.”


~MICHEL QUOIST~

05.11.2019 - Miron
čítanosť109 reakcie0
(Share 13 0)


Téma: Nedeľa po Povýšení svätého Kríža / Mk 8,34 – 9, 1 / Prijatie kríža

Myšlienky... 308/2019

            Spomínam si na jedného farníka, ktorý mi povedal, že pohľad na vystavený kríž uprostred chrámu, či už po sviatku Povýšenia svätého Kríža alebo po Tretej pôstnej nedeli, prináša mu zvláštny pokoj. A určite sa nebudem mýliť, keď poviem, že je to aj skúsenosť každého jedného z nás. Veď každý z nás dokáže s ľahkosťou identifikovať rôzne ťažkosti, ktoré pociťuje vo svojom živote. V zmysle evanjeliových slov ich považujeme za svoje kríže, ktorých ťarchu cítime na svojich pleciach. Pohľad na svätý kríž nám hovorí, že v tejto námahe neostávame sami, ale môžeme dúfať v pomoc a posilu prichádzajúcu od nášho Spasiteľa, ktorý pre nás obetoval svoj život na kríži. Ak takto uvažujeme a usilujeme sa čerpať posilu od Spasiteľa, konáme správne. Na druhej strane však nesmieme dovoliť, aby nás pohľad na kríž viedol iba týmto jediným smerom. Zmysel Ježišových slov, ktoré v Evanjeliu počúvame, je oveľa hlbší.            Hovorí nám: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Lebo za čo vymení človek svoju dušu?!“ (Mk 8, 34-37).            Tieto slová sú výzvou, prikázaním i varovaním.            Sú výzvou, pretože odhaľujú cieľ nášho života. Po vyznaní viery v Ježiša Krista sa pred človekom otvára pohľad na nové smerovanie života. Je to smer, ktorý určujú Spasiteľove slová. Ak akt viery nie je nasledovaný vykročením týmto smerom, tak potom ide len o predstieranie viery, teda o mŕtvu vieru.            Je to tiež prikázanie, ktoré nám hovorí, že je nemožné byť v jednote s Ježišom Kristom, pokiaľ ho nenasledujeme i za cenu straty svojho života.            A je to tiež varovanie pred stratou duše, pokiaľ odmietneme nasledovať túto výzvu a prikázanie.            Na jednej strane neodporujeme vážnosti týchto slov, na druhej strane však len zriedka pociťujeme pri ich počúvaní silný záchvev duše spôsobený obavou, že naše nasledovanie Krista nenesie znaky, ktoré vyžaduje tento Kristov príkaz. Veľkým problémom kresťanského života dneška je, že mnohí upadli do stavu sebauspokojenia a samoľúbo si namýšľajú, že vedú hlboký duchovný život. A do tohto sebauspokojenia upadajú aj tí, ktorí síce vnímajú svoje vášne a nedostatky, ale nahovárajú si, že to nie je až také zlé. Veď sme predsa ľudia.            Pád do minimalizmu v duchovnom živote a sebauspokojenia má rôzne korene. Za jeden z najvážnejších považujem nedostatok svedkov radikálneho duchovného života medzi nami. Je medzi nami málo tých, ktorí by svojím príkladom neustále vyrušovali naše sebauspokojenie príkladom krásneho kresťanského života, ktorý odmieta kompromisy so svetom a s vážnosťou sa usiluje o napĺňanie evanjeliových prikázaní. Kresťanský spoločnosť stratila schopnosť sprostredkovať výzvy Evanjelia a pomáhať veriacim k ich naplneniu. A čo je ešte horšie, infikovala sa myslením sveta, ktoré spôsobuje, že nielenže zabúda na Božie pravdy, ale im dokonca odporuje.            Nedávny prieskum v USA medzi veľkým počtom katolíkov priniesol šokujúci fakt, že vysoké percento katolíkov neverí v skutočnú prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii. Toto mi pripomenulo prieskum z roku 2017, kedy proti niektorým pravdám viery a morálnym hodnotám sa vyslovilo proti vyše 50% opýtaných. Napriek tomuto zrejmému odpadu od viery sa títo ľudia stále považujú za dobrých katolíkov. Dokážeme si predstaviť, aký dopad na ich okolie, ale hlavne na budúcu generáciu má ich príklad a formácia? Nevedie nás to k pochopeniu, prečo mnohí kresťania, keď porovnávajú svoj život s tým, čo vnímajú okolo seba, dôjdu k uspokojeniu i napriek svojej minimálnej duchovnej snahe?            Keď nám chýbajú vzory pravého kresťanského života, mali by sme sa obrátiť k tým, ktorí pred nami prešli túto cestu k svätosti a učia nás umeniu duchovného života. Je veľa svätých, ktorí napísali podrobné návody pre život s Kristom. Štúdium týchto manuálov nám veľmi rýchlo pomôže, aby sme boli uzdravení zo sebauspokojenia.            V našej farnosti prebieha už druhý rok štúdium diela jedného z týchto svätých. Počas tohto času som počul od mnohých rovnaké vyznanie: „Doteraz som sa považoval za dobrého kresťana. Čím viac však poznávam, čo znamená kresťanský život, tým viac cítim, ako som sa mýlil.“ A toto vyznanie je sprevádzané začiatkom úsilia o nadobudnutie znakov skutočného života s Kristom.            Toto môže byť cesta pre každého z nás, ktorá začína vyslovením nedôvery nášmu sebauspokojeniu a pokračuje hľadaním dobrej náuky, ako žiť svoj život s Bohom. Prvou skúsenosťou na tejto ceste bude šok nad radikálnosťou Evanjelia. Rozhodnutie nasledovať túto radikálnosť je krížom, o ktorom náš Spasiteľ hovorí, že máme vziať každý deň a nasledovať ho. Prijatie tohto kríža však povedie k hlbšej a častejšej modlitbe, postupnému oslobodeniu sa od vášní a k prijatiu radosti zhora, ktorá sa v ničom nepodobá prchavej a falošnej radosti, ktorú ponúka tento svet.            Je radostné stretať mnohých mladých ľudí, ktorí si volia túto cestu. Je inšpirujúce vidieť, že sú ochotní vzdať sa mnohých vecí, kvôli Evanjeliu. Stretnutia s týmito mladými ľuďmi sú pre mňa vždy veľkým povzbudením a nádejou, že Cirkev budúcnosti bude mať svedkov pravého kresťanského života, ktorí sa stanú inšpiráciou pre mnohých.            Dnes slová Evanjelia pozývajú aj nás, aby sme mali odvahu striasť zo seba tú ilúziu sebauspokojenia a začať hľadať dobrých učiteľov duchovného života, ktorí bez kompromisov zo svetom nám ukážu, ako nasledovať Ježiša Krista. Neodmietajme toto pozvanie. Varovaní možnosťou stratiť večný život, nasledujme túto výzvu. Pristúpme k svätému Krížu a prosme o posilu a milosť v tomto našom prijatí kríža, aby sme zachránili svoje duše a správnym príkladom priviedli k spáse aj tých, ktorí sa inšpirujú a formujú naším životom.


20.06.2003 | Čítanosť(1289)
Téma: Rodina / Prikázania
20.06.2003 | Čítanosť(1110)
Téma: Božie meno / Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(661)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(600)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(581)
Téma: Prikázania
12.09.2003 | Čítanosť(15336)
09.14. - Povýšenie sv. Kríža
12.06.2003 | Čítanosť(3107)
Mk 8, 31 - 9, 1
18.01.2010 | Čítanosť(1823)
Kresťanstvo


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet