4.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Na celom svete niet ničoho, čo by sa dalo veľkosťou porovnať s premenou, ktorú spôsobuje v človeku milosť: hŕstka prachu zo zeme je povýšená až k účasti na Božej prirodzenosti a k prijímaniu Božej adopcie v Kristovi.

~A. del Portillo ~

05.11.2019 - Miron
čítanosť65 reakcie0
(Share 12 0)


Téma: Pole / 3.20.1.53 / Skutočný plod modlitby

Myšlienky... 317/2019

            Neusiluj o exaltované skúsenosti v modlitbe – nie sú správne pre hriešnika. Dokonca samotná túžba hriešnika po takomto stave je falošným klamom. Namiesto toho hľadaj vzkriesenie svojho mŕtveho, skameneného srdca, aby sa stalo otvorené poznaniu vlastnej hriešnosti, hĺbky pádu a svojej bezvýznamnosti, aby si to priznalo so sebazaprením. Potom v sebe nájdeš skutočný plod modlitby – úprimné pokánie. Budeš stáť pred Bohom a budeš k nemu volať s modlitbou, ktorá vychádza z tohto náhle zjaveného stavu duchovnej bezmocnosti. Budeš nariekať akoby z väzenia, z hrobu a samotného pekla. (Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 53.)             Toto poučenie svätý Ignác Briančaninov napísal pre kresťana 19. storočia. Keď nad ním budeme trochu uvažovať, tak s údivom pripustíme, že je v súčasnosti oveľa aktuálnejším, že tomu bolo takmer pred dvesto rokmi. Pravdou je, že napriek všetkému pokroku, ktoré ľudstvo počas tohto času urobilo, srdce človeka ostáva stále to isté a na duchovnom poli zápasí s rovnakými problémami.            Toto poučenie, či skôr varovanie, sa dotýka klamu, do ktorého človek často upadá vo svojom duchovnom snažení. Tento klam v súčasnosti infikoval tak veľa kresťanov, že mnohí hovoria o vláde herézy emocionalizmu. Jednoduchým a stručným vysvetlením tohto stavu je, že človek upustil od dlhej cesty uzdravovania svojho srdca, asketického očisťovania od vášní a pestovania čností. Na druhej strane túži konzumovať plody, ktoré prichádzajú spolu s duchovnou zrelosťou a svätosťou. Keďže preskočil dôležité obdobie očisťovania, ktoré k týmto plodom vedie, je odkázaný na falošné pocity náboženského vytrženia. Vyhľadáva preto také situácie a prostriedky, ktoré dokážu vyburcovať jeho emócie. Potešenie, ktoré z tohto prichádza, mylne považuje za pôsobenie Božej milosti. Svätý Ignác hovorí, že dokonca samotná túžba po týchto potešeniach, nech sa zdajú akokoľvek sväté, je sebaklamom, ilúziou. Pripomína nám, že v duchovnom živote nejestvuje žiaden skok k dokonalosti. Svätý Izák Sýrsky k tomu pridáva varovanie, že pokus o takýto skok privoláva Boží hnev na človeka. Začiatok našej duchovnej cesty vedie cez poznanie vlastnej hriešnosti a odkázanosti na Božiu milosť a milosrdenstvo. Toto vedomie dáva našej modlitbe silu preniknúť nebesia.


11.07.2003 | Čítanosť(3774)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(3068)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2946)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2944)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2792)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet