27.máj 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Pozemské poklady nadobúdame s námahou, vlastníme ich so strachom a lúčime sa s nimi s bolesťou.

~sv. Bernard~

05.11.2019 - Miron
čítanosť57 reakcie0
(Share 10 0)


Téma: Pole / 3.20.1.54 / Duchovné plody modlitby

Myšlienky... 318/2019

            Pokánie rodí modlitbu s jej mnohými duchovnými plodmi. Sladkosť modlitby je výlučným darom pre Bohom vyvolených svätých, ktorí boli obnovení Svätým Duchom. Ktokoľvek usiluje o falošnú sladkosť skrze rozpálenosť krvi alebo márnivú predstavivosť a zmyselnosť, je v najvážnejšou sebaklame. Duša zatemnená svetským, telesným životom je schopná takéhoto sebaklamu. Takáto duša je neprestajne klamaná svojou vlastnou pýchou. (Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 54.)             Svätý Ignác Briančaninov zdôrazňuje dôležitosť ducha pokánia pre modlitbu. Toto poučenie je potrebné mať na pamäti, aby sme neupadli do stavu znechutenia. Tento stav nastáva, keď nevnímame osožnosť modlitby a môže viesť k jej minimalizovaniu ba až k opusteniu. Kajúcnosť dáva modlitbe silu preniknúť nebesá a pripravuje dušu na prijatie jej plodov. Tie sú Božím darom a tak veľmi bláznivo si počína ten, kto sa usiluje vlastnými silami navodiť si duchovný stav, ktorý je plodom tohto Božieho daru. Svätý Ignác pred tým veľmi varuje, pretože to vedie k vážnemu sebaklamu a k zničeniu duchovného života. Svätý Izák Sýrsky k tomu dodáva: „Tak ako medzi desať tisíckami ľudí sa ťažko nájde jeden, kto naplnil prikázania a všetko, čo sa vzťahuje k Zákonu, a dosiahol priezračnú čistotu duše, tak iba jeden z desať tisícok po mnohej bdelosti je uznaný za hodného čistej modlitby, prekročenia hraníc a získania skúsenosti tohto tajomstva. Iba málo ľudí bolo uznaných za hodných čistej modlitby. Ale čo sa týka tajomstva, ktoré je za čistou modlitbou, je len ťažko nájsť jediného človeka v celej generácií, ktorého by Božia milosť k tomu priviedla.“            Slová svätého Izáka Sýrskeho nás môžu obrániť pred pokušením pýchy usilovať o tieto duchovné výšiny. To však neznamená, že by sme nemali usilovať o ducha pokánia a rast v modlitbovom živote. To všetko je nevyhnutne potrebné pre očistenie srdca a mysle a pre naše posvätenie. Je to aktivita, ktorá prehlbuje náš vzťah s Bohom a vedie k spáse našich duší. Výnimočné Božie dary prichádzajú podľa Božej vôle pre tých, ktorí prešli očistením srdca a mysle a dokonale nasledujú Božie prikázania. Keď si v duchu pripomenieme týchto svätých, tak vidíme, že tento zvláštny dar dostali, aby sa tak stali povzbudením pre kresťanov svojej generácie.


11.07.2003 | Čítanosť(3765)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(3062)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2945)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2936)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2784)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet