4.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Pravá zbožnosť sa prejavuje živou vierou a opravdivou láskou. Obíde sa aj bez nežných sĺz a citového rozochvenia.”


~SV. IGNÁC Z LOYOLY~

05.11.2019 - Miron
čítanosť50 reakcie0
(Share 12 0)


Téma: Pole / 3.20.1.62-64 / Prosby primerané Božej veľkosti

Myšlienky... 323/2019

            Buď rozumný vo svojich prosbách, aby si nenahneval Boha svojou hlúposťou. Ktokoľvek prosí niečo biedne od Kráľa kráľov, ponižuje ho. Izraeliti ignorujúc Božie zázraky, ktoré pre nich vykonal na púšti, žiadali iba uspokojenie svojich žalúdkov: „Ešte boli zachvátení svojou žiadostivosťou, ešte mali pokrm v ústach, keď proti nim vzplanul Boží hnev, popredných mužov pozabíjal a zničil výkvet Izraela“ (Ž 78, 30-31).            Prines Bohu prosby, ktoré sú primerané jeho veľkosti. Šalamún žiadal o múdrosť; dostal ju a s ňou mnoho iných dobier, pretože jeho prosba bola múdra. Elizeus prosil o milosť Svätého Ducha, väčšiu než mal jeho učiteľ, a jeho prosbe bolo vyhovené.            Ktokoľvek v modlitbe hľadá naplnenie pomíňajúcich pozemských dobier, iba hnevá nebeského Kráľa. Anjeli a archanjeli, vodcovia nebeských zástupov, v čase modlitby pozerajú na teba a na tvoje prosby. Sú s radosťou udivení keď vidia, že pozemské stvorenia nechávajú za sebou zem a hľadajú nebeské dobrá. Na druhej strane smútia, keď človek, ktorí si nevšíma nebeské dobrá, žiada iba pre svoj vlastný prach a popol. (Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 62-64.)             Toto poučenie je ozvenou slov svätého Izáka Sýrskeho, ktoré nachádzame v jeho 3. homílií. Niet sa však čomu čudovať. Učenie svätého Izáka Sýrskeho o duchovnom živote bolo a je základnou a najdôležitejšou učebnicou každého asketika. Mnohí svätci dodržiavali pravidlo, že každý deň si pričítali aspoň jeden odstavec z jeho homílií. Nie je preto udivujúce, že aj svätý Ignác Briančaninov, ktorý bol formovaný jeho učením, necháva zaznieť Izákov hlas vo svojom diele. Ich životy a ich duchovnú skúsenosť oddeľuje mnoho storočí a tak v ich slovách môžeme vidieť potvrdenie správnosti učenia, ktoré bolo overené životom mnohých svätých.            Svätý Izák Sýrsky zdôrazňuje potrebu múdrosti pri formulovaní našich prosieb a neváha použiť ani tvrdšie slová, aby vzbudil našu pozornosť. Hovorí: „Ak človek predstupuje pred kráľa a žiada o kus hnoja, nepotupuje tým iba seba samého, ale touto úbohou prosbou potupuje predovšetkým samotného kráľa.“ Na druhej strane hovorí, že ak naše prosby sú v súlade s majestátnosťou kráľa, naša vážnosť a česť je znásobená a Kráľ má z nás veľkú radosť. Zároveň však pridáva aj varovanie: „Ak tvoje skutky sa nepáčia Bohu, nepožaduj od neho veľké veci, ak sa nechceš stať človekom, ktorý pokúša Boha. (...) Je nemožné pre niekoho, ktorý je zviazaný s pozemskými vecami, aby nachádzal nebeské a človek, ktorý sa zaoberá svetskými záležitosťami, nemôže žiadať to, čo je božské. Každá skutočná túžba človeka je odhalená skrze jeho skutky... Človek, ktorý túži po najväčších veciach, nezaoberá sa menšími.“            Uvažovanie nad týmto učením nám zaiste pripomenie slová svätého Ignáca Briančaninova zo začiatku tejto kapitoly o modlitbe, ktorými nás nabádal dobre sa pripraviť na stretnutie s Kráľom kráľov v modlitbe. Posúdenie správnosti prosieb, ktoré chceme v modlitbe predložiť, je rozhodne časťou tejto prípravy.


11.07.2003 | Čítanosť(3774)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(3068)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2946)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2944)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2792)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet