4.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Ľudia majú sklon neprestajne podceňovať svoje okolie, svoje šťastie, seba. Veľkým hriechom ľudstva, ktorý má svoj pôvod v Adamovom páde, je tendencia nie k pýche, ale k nepochopiteľnej a hroznej falošnej pokore.”

~GILBERT KEITH CHESTERTON~

05.11.2019 - Miron
čítanosť69 reakcie0
(Share 12 0)


Téma: Pole / 3.20.1.66-68 / Dlhé modlitby

Myšlienky... 325/2019

            Dlhé modlitby pohanov, ktoré Pán zavrhol, pozostávali opakujúcich sa a rozvláčnych prosieb o dočasné dobrá, akoby rétorická kvetnatosť, príjemný prednes alebo sily vyrieknutého slova mohla pôsobiť na Boha rovnakým spôsobom ako pôsobí na emócie telesného človeka! Odmietnutím takéhoto hlúpeho bľabotania Pán v žiadnom prípade neodmietol samotné dlhé modlitby, ako sa domnievajú niektorí heretici. Sám posvätil dlhú modlitbu, keď zotrvával v modlitbe po dlhý čas.            Dlhé modlitby Pánových spravodlivých neboli dlhé kvôli množstvu slov, ale kvôli mnohým duchovným skúsenostiam, ktoré im boli zjavené počas modlitby. Mocou týchto skúseností je čas podrobený a stáva sa predchuťou večnosti pre Božích svätých.            Modliaci sa dosahuje úspech v tejto požehnanej námahe, keď rôznosť myšlienok vyjadrených v žalmoch a iných modlitieb už nekorešponduje jeho duchovným potrebám. Modlitba mýtnika a ostatné krátke modlitby stručne vyjadrujú neopísateľné nádherné túžby očisteného srdca a Boží svätí často trávia hodiny v takejto modlitbe bez toho, aby cítili potrebu pre rôznosť myšlienok pre ich mocnú a pozornú modlitbu. (Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 66-68.)             Svätý Ignác Briančaninov nás týmto poučením pomaly vedie k pravému pochopeniu modlitby. Svätý Teofan Zatvornik hovorí, že modlitba je „stáť v úžase pred Bohom“. Keď čítame životopisy svätých, tak mnohokrát tento stav spoznávame ich životoch.            Boh dáva dar takejto modlitby tým, ktorí sa o ňu usilujú. Na tomto mieste musí však zaznieť dôrazné upozornenie, že cieľom nie je tento stav modlitby, ale túžba po hlbokej jednote s Bohom, ktorej plodom je pravá modlitba, ako ju definoval svätý Teofan Zatvornik. Tiež je potrebné zdôrazniť, že nie je možné urobiť v krátkom čase skok k tejto modlitbe. Modlitba dozrieva súčasne s duchovným dozrievaním. Svätý Izák Sýrsky síce hovorí, že Božia milosť môže človeka obdarovať týmto predčasným darom, ale človek napriek tomu musí absolvovať cestu duchovného dozrievania.            Dozrievanie modlitbe má niekoľko stupňov. Prvým spočíva v postupnom očistení modlitieb od prosieb o dočasné pozemské dobrá. Tak ako spoznávame učenie Evanjelia, tak naša myseľ rozpoznáva duchovné veci od pozemských, ktoré sú výsledkom vášní, ovládajúcich naše srdcia. Druhým stupňom je osvojenie si správnej modlitby, ktorú sa učíme zo žalmov a napísaných modlitieb svätých. Táto modlitba, ktorá upriamuje našu myseľ a srdce na nebeské veci, pomaly ústí do stručnej a krátkej modlitby, ktorú svätý Ignác volá modlitbou mýtnika. Myslí tým Ježišovu modlitbu: „Pane, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluje sa nado mnou hriešnym.“ V nej je perfektne vyjadrená túžba duše, ktorá odmieta svet a túži iba po jednom – po svojej spáse a spáse celého sveta. Takáto duše je pripravená na prijatie Božieho daru, ktorým je čistá modlitba.


11.07.2003 | Čítanosť(3774)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(3068)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2946)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2944)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2792)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet